تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یورو به پزو آرژانتین

1 EUR
=
918.969 ARS
1 یوروبرابر است با918.969 پزو آرژانتین
1 پزو آرژانتینبرابر است با0.001 یورو
نرخ تبدیل یورو به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل یورو به پزو آرژانتین

نرخ تبدیل یورو به پزو آرژانتین امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403 برابر 918.969 است. یعنی 1 یورو برابر است با 918.969 پزو آرژانتین. نرخ تبدیل یورو به پزو آرژانتین دیروز 919.947 بود.

آمار مربوط به تبدیل یورو به پزو آرژانتین

سه ماهه یکماهه  
888.668 918.969 کمترین
938.382 938.382 بیشترین
912.219 926.586 میانگین
14.988 5.299 انحراف معیار

نمودار نرخ یورو به پزو آرژانتین
ماه
همه

تبدیل یورو به پزو آرژانتین

1 یورو
=
918.97 پزو آرژانتین
10 پزو آرژانتین
=
9,189.69 پزو آرژانتین
25 پزو آرژانتین
=
22,974.23 پزو آرژانتین
50 پزو آرژانتین
=
45,948.46 پزو آرژانتین
100 پزو آرژانتین
=
91,896.92 پزو آرژانتین
150 پزو آرژانتین
=
137,845.38 پزو آرژانتین
200 پزو آرژانتین
=
183,793.84 پزو آرژانتین
250 پزو آرژانتین
=
229,742.3 پزو آرژانتین
500 پزو آرژانتین
=
459,484.59 پزو آرژانتین
1000 پزو آرژانتین
=
918,969.18 پزو آرژانتین
5000 پزو آرژانتین
=
4,594,845.91 پزو آرژانتین

تبدیل پزو آرژانتین به یورو

1 پزو آرژانتین
=
0 یورو
10 یورو
=
0.01 یورو
25 یورو
=
0.03 یورو
50 یورو
=
0.05 یورو
100 یورو
=
0.11 یورو
150 یورو
=
0.16 یورو
200 یورو
=
0.22 یورو
250 یورو
=
0.27 یورو
500 یورو
=
0.54 یورو
1000 یورو
=
1.09 یورو
5000 یورو
=
5.44 یورو
69,900 تومان

قیمت یورو امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 69,900 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,200 تومان (1.69 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یورو ، روز گذشته با قیمت 71,100 تومان معامله می شد.

76 تومان

قیمت پزو آرژانتین امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 76 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (1.3 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پزو آرژانتین ، روز گذشته با قیمت 77 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پزو آرژانتین چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یورو به پزو آرژانتین سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به یورو و همچنین نرخ دلار به پزو آرژانتین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یورو را به پزو آرژانتین تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل پزو آرژانتین به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)