تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پزو آرژانتین به دلار سنگاپور

1 ARS
=
0.001 SGD
1 پزو آرژانتینبرابر است با0.001 دلار سنگاپور
1 دلار سنگاپوربرابر است با668.635 پزو آرژانتین
نرخ تبدیل پزو آرژانتین به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به دلار سنگاپور امروز دوشنبه 4 تیر 1403 برابر 0.001 است. یعنی 1 پزو آرژانتین برابر است با 0.001 دلار سنگاپور. نرخ تبدیل پزو آرژانتین به دلار سنگاپور دیروز 0.001 بود.

آمار مربوط به تبدیل پزو آرژانتین به دلار سنگاپور

سه ماهه یکماهه  
0.001 0.001 کمترین
0.002 0.002 بیشترین
0.002 0.002 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ پزو آرژانتین به دلار سنگاپور
ماه
همه

تبدیل پزو آرژانتین به دلار سنگاپور

1 پزو آرژانتین
=
0 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
0.01 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
0.04 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
0.07 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
0.15 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
0.22 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
0.3 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
0.37 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
0.75 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
1.5 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
7.48 دلار سنگاپور

تبدیل دلار سنگاپور به پزو آرژانتین

1 دلار سنگاپور
=
668.63 پزو آرژانتین
10 پزو آرژانتین
=
6,686.35 پزو آرژانتین
25 پزو آرژانتین
=
16,715.87 پزو آرژانتین
50 پزو آرژانتین
=
33,431.73 پزو آرژانتین
100 پزو آرژانتین
=
66,863.47 پزو آرژانتین
150 پزو آرژانتین
=
100,295.2 پزو آرژانتین
200 پزو آرژانتین
=
133,726.94 پزو آرژانتین
250 پزو آرژانتین
=
167,158.67 پزو آرژانتین
500 پزو آرژانتین
=
334,317.34 پزو آرژانتین
1000 پزو آرژانتین
=
668,634.69 پزو آرژانتین
5000 پزو آرژانتین
=
3,343,173.43 پزو آرژانتین
66 تومان

قیمت پزو آرژانتین امروز دوشنبه 4 تیر 1403, در بازار 66 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (1.54 درصد) افزایش یافته است. هر واحد پزو آرژانتین ، روز گذشته با قیمت 65 تومان معامله می شد.

44,350 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز دوشنبه 4 تیر 1403, در بازار 44,350 تومان است که نسبت به روز گذشته 550 تومان (1.26 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 43,800 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار سنگاپور چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به دلار سنگاپور سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به پزو آرژانتین و همچنین نرخ دلار به دلار سنگاپور بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پزو آرژانتین را به دلار سنگاپور تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل پزو آرژانتین به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)