تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل منات ترکمنستان به دلار سنگاپور

1 TMT
=
0.389 SGD
1 منات ترکمنستانبرابر است با0.389 دلار سنگاپور
1 دلار سنگاپوربرابر است با2.573 منات ترکمنستان
نرخ تبدیل منات ترکمنستان به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به دلار سنگاپور امروز یکشنبه 26 فروردین 1403 برابر 0.389 است. یعنی 1 منات ترکمنستان برابر است با 0.389 دلار سنگاپور. نرخ تبدیل منات ترکمنستان به دلار سنگاپور دیروز 0.389 بود.

آمار مربوط به تبدیل منات ترکمنستان به دلار سنگاپور

سه ماهه یکماهه  
0.380 0.382 کمترین
0.389 0.389 بیشترین
0.384 0.385 میانگین
0.002 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ منات ترکمنستان به دلار سنگاپور
ماه
همه

تبدیل منات ترکمنستان به دلار سنگاپور

1 منات ترکمنستان
=
0.39 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
3.89 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
9.72 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
19.43 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
38.87 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
58.3 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
77.74 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
97.17 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
194.34 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
388.68 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
1,943.41 دلار سنگاپور

تبدیل دلار سنگاپور به منات ترکمنستان

1 دلار سنگاپور
=
2.57 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
25.73 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
64.32 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
128.64 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
257.28 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
385.92 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
514.56 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
643.2 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
1,286.4 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
2,572.79 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
12,863.97 منات ترکمنستان
20,000 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز یکشنبه 26 فروردین 1403, در بازار 20,000 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,570 تومان (8.52 درصد) افزایش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 18,430 تومان معامله می شد.

51,500 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز یکشنبه 26 فروردین 1403, در بازار 51,500 تومان است که نسبت به روز گذشته 4,050 تومان (8.54 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 47,450 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار سنگاپور چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به دلار سنگاپور سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس منات ترکمنستان را به دلار سنگاپور تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات ترکمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)