تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار سنگاپور

1 TJS
=
0.124 SGD
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.124 دلار سنگاپور
1 دلار سنگاپوربرابر است با8.044 سامانی تاجیکستان
نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار سنگاپور امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403 برابر 0.124 است. یعنی 1 سامانی تاجیکستان برابر است با 0.124 دلار سنگاپور. نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار سنگاپور دیروز 0.124 بود.

آمار مربوط به تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار سنگاپور

سه ماهه یکماهه  
0.122 0.123 کمترین
0.125 0.125 بیشترین
0.123 0.124 میانگین
0.001 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ سامانی تاجیکستان به دلار سنگاپور
ماه
همه

تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار سنگاپور

1 سامانی تاجیکستان
=
0.12 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
1.24 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
3.11 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
6.22 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
12.43 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
18.65 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
24.86 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
31.08 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
62.16 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
124.32 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
621.58 دلار سنگاپور

تبدیل دلار سنگاپور به سامانی تاجیکستان

1 دلار سنگاپور
=
8.04 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
80.44 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
201.1 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
402.2 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
804.41 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
1,206.61 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
1,608.81 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
2,011.01 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
4,022.03 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
8,044.05 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
40,220.26 سامانی تاجیکستان
6,060 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403, در بازار 6,060 تومان است که نسبت به روز گذشته 60 تومان (0.98 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 6,120 تومان معامله می شد.

48,750 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403, در بازار 48,750 تومان است که نسبت به روز گذشته 400 تومان (0.81 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 49,150 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار سنگاپور چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار سنگاپور سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس سامانی تاجیکستان را به دلار سنگاپور تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)