تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل ریال قطر به سامانی تاجیکستان

1 QAR
=
3.007 TJS
1 ریال قطربرابر است با3.007 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.333 ریال قطر
نرخ تبدیل ریال قطر به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل ریال قطر به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل ریال قطر به سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 3.007 است. یعنی 1 ریال قطر برابر است با 3.007 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل ریال قطر به سامانی تاجیکستان دیروز 3.004 بود.

آمار مربوط به تبدیل ریال قطر به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
2.983 2.983 کمترین
3.031 3.016 بیشترین
3.012 3.005 میانگین
0.008 0.009 انحراف معیار

نمودار نرخ ریال قطر به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل ریال قطر به سامانی تاجیکستان

1 ریال قطر
=
3.01 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
30.07 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
75.17 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
150.34 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
300.69 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
451.03 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
601.37 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
751.72 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
1,503.43 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
3,006.87 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
15,034.34 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به ریال قطر

1 سامانی تاجیکستان
=
0.33 ریال قطر
10 ریال قطر
=
3.33 ریال قطر
25 ریال قطر
=
8.31 ریال قطر
50 ریال قطر
=
16.63 ریال قطر
100 ریال قطر
=
33.26 ریال قطر
150 ریال قطر
=
49.89 ریال قطر
200 ریال قطر
=
66.51 ریال قطر
250 ریال قطر
=
83.14 ریال قطر
500 ریال قطر
=
166.29 ریال قطر
1000 ریال قطر
=
332.57 ریال قطر
5000 ریال قطر
=
1,662.86 ریال قطر
13,870 تومان

قیمت ریال قطر امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 13,870 تومان است که نسبت به روز گذشته 110 تومان (0.79 درصد) کاهش یافته است. هر واحد ریال قطر ، روز گذشته با قیمت 13,980 تومان معامله می شد.

4,615 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 4,615 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.86 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,655 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل ریال قطر به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به ریال قطر و همچنین نرخ دلار به سامانی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس ریال قطر را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای ریال قطر و سامانی تاجیکستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)