تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل روپیه پاکستان به سامانی تاجیکستان

1 PKR
=
0.038 TJS
1 روپیه پاکستانبرابر است با0.038 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با26.076 روپیه پاکستان
نرخ تبدیل روپیه پاکستان به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل روپیه پاکستان به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل روپیه پاکستان به سامانی تاجیکستان امروز یکشنبه 24 تیر 1403 برابر 0.038 است. یعنی 1 روپیه پاکستان برابر است با 0.038 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل روپیه پاکستان به سامانی تاجیکستان دیروز 0.038 بود.

آمار مربوط به تبدیل روپیه پاکستان به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
0.038 0.038 کمترین
0.039 0.039 بیشترین
0.039 0.039 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ روپیه پاکستان به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل روپیه پاکستان به سامانی تاجیکستان

1 روپیه پاکستان
=
0.04 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
0.38 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
0.96 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
1.92 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
3.83 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
5.75 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
7.67 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
9.59 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
19.17 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
38.35 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
191.75 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به روپیه پاکستان

1 سامانی تاجیکستان
=
26.08 روپیه پاکستان
10 روپیه پاکستان
=
260.76 روپیه پاکستان
25 روپیه پاکستان
=
651.9 روپیه پاکستان
50 روپیه پاکستان
=
1,303.81 روپیه پاکستان
100 روپیه پاکستان
=
2,607.62 روپیه پاکستان
150 روپیه پاکستان
=
3,911.42 روپیه پاکستان
200 روپیه پاکستان
=
5,215.23 روپیه پاکستان
250 روپیه پاکستان
=
6,519.04 روپیه پاکستان
500 روپیه پاکستان
=
13,038.08 روپیه پاکستان
1000 روپیه پاکستان
=
26,076.16 روپیه پاکستان
5000 روپیه پاکستان
=
130,380.8 روپیه پاکستان
208 تومان

قیمت روپیه پاکستان امروز یکشنبه 24 تیر 1403, در بازار 208 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روپیه پاکستان ، روز گذشته با قیمت 208 تومان معامله می شد.

5,430 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز یکشنبه 24 تیر 1403, در بازار 5,430 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 5,430 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل روپیه پاکستان به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس روپیه پاکستان را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای روپیه پاکستان و سامانی تاجیکستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)