تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل روپیه پاکستان به سامانی تاجیکستان

1 PKR
=
0.039 TJS
1 روپیه پاکستانبرابر است با0.039 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با25.389 روپیه پاکستان
نرخ تبدیل روپیه پاکستان به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل روپیه پاکستان به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل روپیه پاکستان به سامانی تاجیکستان امروز دوشنبه 27 فروردین 1403 برابر 0.039 است. یعنی 1 روپیه پاکستان برابر است با 0.039 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل روپیه پاکستان به سامانی تاجیکستان دیروز 0.039 بود.

آمار مربوط به تبدیل روپیه پاکستان به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
0.039 0.039 کمترین
0.040 0.039 بیشترین
0.039 0.039 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ روپیه پاکستان به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل روپیه پاکستان به سامانی تاجیکستان

1 روپیه پاکستان
=
0.04 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
0.39 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
0.98 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
1.97 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
3.94 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
5.91 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
7.88 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
9.85 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
19.69 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
39.39 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
196.93 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به روپیه پاکستان

1 سامانی تاجیکستان
=
25.39 روپیه پاکستان
10 روپیه پاکستان
=
253.89 روپیه پاکستان
25 روپیه پاکستان
=
634.73 روپیه پاکستان
50 روپیه پاکستان
=
1,269.46 روپیه پاکستان
100 روپیه پاکستان
=
2,538.92 روپیه پاکستان
150 روپیه پاکستان
=
3,808.38 روپیه پاکستان
200 روپیه پاکستان
=
5,077.83 روپیه پاکستان
250 روپیه پاکستان
=
6,347.29 روپیه پاکستان
500 روپیه پاکستان
=
12,694.59 روپیه پاکستان
1000 روپیه پاکستان
=
25,389.17 روپیه پاکستان
5000 روپیه پاکستان
=
126,945.86 روپیه پاکستان
243 تومان

قیمت روپیه پاکستان امروز دوشنبه 27 فروردین 1403, در بازار 243 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (2.1 درصد) افزایش یافته است. هر واحد روپیه پاکستان ، روز گذشته با قیمت 238 تومان معامله می شد.

6,180 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز دوشنبه 27 فروردین 1403, در بازار 6,180 تومان است که نسبت به روز گذشته 110 تومان (1.81 درصد) افزایش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 6,070 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل روپیه پاکستان به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس روپیه پاکستان را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای روپیه پاکستان و سامانی تاجیکستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)