تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار نیوزلند به دلار سنگاپور

1 NZD
=
0.826 SGD
1 دلار نیوزلندبرابر است با0.826 دلار سنگاپور
1 دلار سنگاپوربرابر است با1.21 دلار نیوزلند
نرخ تبدیل دلار نیوزلند به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به دلار سنگاپور امروز یکشنبه 6 خرداد 1403 برابر 0.826 است. یعنی 1 دلار نیوزلند برابر است با 0.826 دلار سنگاپور. نرخ تبدیل دلار نیوزلند به دلار سنگاپور دیروز 0.826 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار نیوزلند به دلار سنگاپور

سه ماهه یکماهه  
0.802 0.807 کمترین
0.829 0.826 بیشترین
0.814 0.817 میانگین
0.007 0.006 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار نیوزلند به دلار سنگاپور
ماه
همه

تبدیل دلار نیوزلند به دلار سنگاپور

1 دلار نیوزلند
=
0.83 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
8.26 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
20.65 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
41.31 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
82.62 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
123.93 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
165.24 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
206.55 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
413.1 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
826.19 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
4,130.97 دلار سنگاپور

تبدیل دلار سنگاپور به دلار نیوزلند

1 دلار سنگاپور
=
1.21 دلار نیوزلند
10 دلار نیوزلند
=
12.1 دلار نیوزلند
25 دلار نیوزلند
=
30.26 دلار نیوزلند
50 دلار نیوزلند
=
60.52 دلار نیوزلند
100 دلار نیوزلند
=
121.04 دلار نیوزلند
150 دلار نیوزلند
=
181.56 دلار نیوزلند
200 دلار نیوزلند
=
242.07 دلار نیوزلند
250 دلار نیوزلند
=
302.59 دلار نیوزلند
500 دلار نیوزلند
=
605.19 دلار نیوزلند
1000 دلار نیوزلند
=
1,210.37 دلار نیوزلند
5000 دلار نیوزلند
=
6,051.85 دلار نیوزلند
35,210 تومان

قیمت دلار نیوزلند امروز یکشنبه 6 خرداد 1403, در بازار 35,210 تومان است که نسبت به روز گذشته 180 تومان (0.51 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار نیوزلند ، روز گذشته با قیمت 35,390 تومان معامله می شد.

42,600 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز یکشنبه 6 خرداد 1403, در بازار 42,600 تومان است که نسبت به روز گذشته 250 تومان (0.58 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 42,850 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار سنگاپور چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به دلار سنگاپور سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی سنگاپور بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار نیوزلند را به دلار سنگاپور تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای NZD/USD و USD/SGD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)