تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار آمریکا به دلار نیوزلند

1 USD
=
1.631 NZD
1 دلار آمریکابرابر است با1.631 دلار نیوزلند
1 دلار نیوزلندبرابر است با0.613 دلار آمریکا
نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار نیوزلند

نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار نیوزلند

نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار نیوزلند امروز یکشنبه 19 آذر 1402 برابر 1.631 است. یعنی 1 دلار آمریکا برابر است با 1.631 دلار نیوزلند. نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار نیوزلند دیروز 1.631 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار آمریکا به دلار نیوزلند

سه ماهه یکماهه  
1.612 1.612 کمترین
1.723 1.696 بیشترین
1.675 1.648 میانگین
0.028 0.025 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار آمریکا به دلار نیوزلند
ماه
همه

تبدیل دلار آمریکا به دلار نیوزلند

1 دلار آمریکا
=
1.63 دلار نیوزلند
10 دلار نیوزلند
=
16.31 دلار نیوزلند
25 دلار نیوزلند
=
40.77 دلار نیوزلند
50 دلار نیوزلند
=
81.55 دلار نیوزلند
100 دلار نیوزلند
=
163.1 دلار نیوزلند
150 دلار نیوزلند
=
244.65 دلار نیوزلند
200 دلار نیوزلند
=
326.2 دلار نیوزلند
250 دلار نیوزلند
=
407.75 دلار نیوزلند
500 دلار نیوزلند
=
815.5 دلار نیوزلند
1000 دلار نیوزلند
=
1,631 دلار نیوزلند
5000 دلار نیوزلند
=
8,155 دلار نیوزلند

تبدیل دلار نیوزلند به دلار آمریکا

1 دلار نیوزلند
=
0.61 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
6.13 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
15.33 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
30.66 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
61.31 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
91.97 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
122.62 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
153.28 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
306.56 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
613.12 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
3,065.6 دلار آمریکا
50,400 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز یکشنبه 19 آذر 1402, در بازار 50,400 تومان است که نسبت به روز گذشته 100 تومان (0.2 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 50,300 تومان معامله می شد.

31,080 تومان

قیمت دلار نیوزلند امروز یکشنبه 19 آذر 1402, در بازار 31,080 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.16 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار نیوزلند ، روز گذشته با قیمت 31,030 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار نیوزلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار نیوزلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار NZD/USD فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی نیوزلند و سایت فدرال رزرو آمریکا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار آمریکا را به دلار نیوزلند تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار NZD/USD فارکس می توانید دلار آمریکا خود را به دلار نیوزلند تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)