تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دینار عراق به دلار نیوزلند

1 IQD
=
0.001 NZD
1 دینار عراقبرابر است با0.001 دلار نیوزلند
1 دلار نیوزلندبرابر است با914.97 دینار عراق
نرخ تبدیل دینار عراق به دلار نیوزلند

نرخ تبدیل دینار عراق به دلار نیوزلند

نرخ تبدیل دینار عراق به دلار نیوزلند امروز دوشنبه 1 مرداد 1403 برابر 0.001 است. یعنی 1 دینار عراق برابر است با 0.001 دلار نیوزلند. نرخ تبدیل دینار عراق به دلار نیوزلند دیروز 0.001 بود.

آمار مربوط به تبدیل دینار عراق به دلار نیوزلند

سه ماهه یکماهه  
0.001 0.001 کمترین
0.001 0.001 بیشترین
0.001 0.001 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ دینار عراق به دلار نیوزلند
ماه
همه

تبدیل دینار عراق به دلار نیوزلند

1 دینار عراق
=
0 دلار نیوزلند
10 دلار نیوزلند
=
0.01 دلار نیوزلند
25 دلار نیوزلند
=
0.03 دلار نیوزلند
50 دلار نیوزلند
=
0.05 دلار نیوزلند
100 دلار نیوزلند
=
0.11 دلار نیوزلند
150 دلار نیوزلند
=
0.16 دلار نیوزلند
200 دلار نیوزلند
=
0.22 دلار نیوزلند
250 دلار نیوزلند
=
0.27 دلار نیوزلند
500 دلار نیوزلند
=
0.55 دلار نیوزلند
1000 دلار نیوزلند
=
1.09 دلار نیوزلند
5000 دلار نیوزلند
=
5.46 دلار نیوزلند

تبدیل دلار نیوزلند به دینار عراق

1 دلار نیوزلند
=
914.97 دینار عراق
10 دینار عراق
=
9,149.7 دینار عراق
25 دینار عراق
=
22,874.25 دینار عراق
50 دینار عراق
=
45,748.5 دینار عراق
100 دینار عراق
=
91,497.01 دینار عراق
150 دینار عراق
=
137,245.51 دینار عراق
200 دینار عراق
=
182,994.01 دینار عراق
250 دینار عراق
=
228,742.51 دینار عراق
500 دینار عراق
=
457,485.03 دینار عراق
1000 دینار عراق
=
914,970.06 دینار عراق
5000 دینار عراق
=
4,574,850.3 دینار عراق
3,840 تومان هر 100 تا

قیمت صد دینار عراق امروز دوشنبه 1 مرداد 1403, در بازار 3,840 تومان است که نسبت به روز گذشته 25 تومان (0.65 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد دینار عراق ، روز گذشته با قیمت 3,865 تومان معامله می شد.

34,460 تومان

قیمت دلار نیوزلند امروز دوشنبه 1 مرداد 1403, در بازار 34,460 تومان است که نسبت به روز گذشته 340 تومان (0.98 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار نیوزلند ، روز گذشته با قیمت 34,800 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار نیوزلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دینار عراق به دلار نیوزلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به دینار عراق و همچنین نرخ دلار به دلار نیوزلند بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دینار عراق را به دلار نیوزلند تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل دینار عراق به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)