تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل مانات آذربایجان به دلار نیوزلند

1 AZN
=
0.992 NZD
1 مانات آذربایجانبرابر است با0.992 دلار نیوزلند
1 دلار نیوزلندبرابر است با1.008 مانات آذربایجان
نرخ تبدیل مانات آذربایجان به دلار نیوزلند

نرخ تبدیل مانات آذربایجان به دلار نیوزلند

نرخ تبدیل مانات آذربایجان به دلار نیوزلند امروز سه شنبه 11 مهر 1402 برابر 0.992 است. یعنی 1 مانات آذربایجان برابر است با 0.992 دلار نیوزلند. نرخ تبدیل مانات آذربایجان به دلار نیوزلند دیروز 0.977 بود.

آمار مربوط به تبدیل مانات آذربایجان به دلار نیوزلند

سه ماهه یکماهه  
0.919 0.977 کمترین
1.000 0.999 بیشترین
0.974 0.991 میانگین
0.022 0.006 انحراف معیار

نمودار نرخ مانات آذربایجان به دلار نیوزلند
ماه
همه

تبدیل مانات آذربایجان به دلار نیوزلند

1 مانات آذربایجان
=
0.99 دلار نیوزلند
10 دلار نیوزلند
=
9.92 دلار نیوزلند
25 دلار نیوزلند
=
24.81 دلار نیوزلند
50 دلار نیوزلند
=
49.62 دلار نیوزلند
100 دلار نیوزلند
=
99.24 دلار نیوزلند
150 دلار نیوزلند
=
148.85 دلار نیوزلند
200 دلار نیوزلند
=
198.47 دلار نیوزلند
250 دلار نیوزلند
=
248.09 دلار نیوزلند
500 دلار نیوزلند
=
496.18 دلار نیوزلند
1000 دلار نیوزلند
=
992.35 دلار نیوزلند
5000 دلار نیوزلند
=
4,961.76 دلار نیوزلند

تبدیل دلار نیوزلند به مانات آذربایجان

1 دلار نیوزلند
=
1.01 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
10.08 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
25.19 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
50.39 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
100.77 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
151.16 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
201.54 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
251.93 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
503.85 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
1,007.71 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
5,038.53 مانات آذربایجان
29,470 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز سه شنبه 11 مهر 1402, در بازار 29,470 تومان است که نسبت به روز گذشته 130 تومان (0.44 درصد) افزایش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 29,340 تومان معامله می شد.

29,700 تومان

قیمت دلار نیوزلند امروز سه شنبه 11 مهر 1402, در بازار 29,700 تومان است که نسبت به روز گذشته 350 تومان (1.16 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار نیوزلند ، روز گذشته با قیمت 30,050 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار نیوزلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات آذربایجان به دلار نیوزلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی آذربایجان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس منات آذربایجان را به دلار نیوزلند تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات آذربایجان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)