تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یوان چین به دلار نیوزلند

1 CNY
=
0.234 NZD
1 یوان چینبرابر است با0.234 دلار نیوزلند
1 دلار نیوزلندبرابر است با4.267 یوان چین
نرخ تبدیل یوان چین به دلار نیوزلند

نرخ تبدیل یوان چین به دلار نیوزلند

نرخ تبدیل یوان چین به دلار نیوزلند امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403 برابر 0.234 است. یعنی 1 یوان چین برابر است با 0.234 دلار نیوزلند. نرخ تبدیل یوان چین به دلار نیوزلند دیروز 0.234 بود.

آمار مربوط به تبدیل یوان چین به دلار نیوزلند

سه ماهه یکماهه  
0.224 0.228 کمترین
0.234 0.234 بیشترین
0.228 0.231 میانگین
0.002 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ یوان چین به دلار نیوزلند
ماه
همه

تبدیل یوان چین به دلار نیوزلند

1 یوان چین
=
0.23 دلار نیوزلند
10 دلار نیوزلند
=
2.34 دلار نیوزلند
25 دلار نیوزلند
=
5.86 دلار نیوزلند
50 دلار نیوزلند
=
11.72 دلار نیوزلند
100 دلار نیوزلند
=
23.44 دلار نیوزلند
150 دلار نیوزلند
=
35.16 دلار نیوزلند
200 دلار نیوزلند
=
46.87 دلار نیوزلند
250 دلار نیوزلند
=
58.59 دلار نیوزلند
500 دلار نیوزلند
=
117.18 دلار نیوزلند
1000 دلار نیوزلند
=
234.37 دلار نیوزلند
5000 دلار نیوزلند
=
1,171.84 دلار نیوزلند

تبدیل دلار نیوزلند به یوان چین

1 دلار نیوزلند
=
4.27 یوان چین
10 یوان چین
=
42.67 یوان چین
25 یوان چین
=
106.67 یوان چین
50 یوان چین
=
213.34 یوان چین
100 یوان چین
=
426.68 یوان چین
150 یوان چین
=
640.02 یوان چین
200 یوان چین
=
853.36 یوان چین
250 یوان چین
=
1,066.7 یوان چین
500 یوان چین
=
2,133.39 یوان چین
1000 یوان چین
=
4,266.78 یوان چین
5000 یوان چین
=
21,333.92 یوان چین
9,170 تومان

قیمت یوان چین امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403, در بازار 9,170 تومان است که نسبت به روز گذشته 60 تومان (0.65 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یوان چین ، روز گذشته با قیمت 9,230 تومان معامله می شد.

39,090 تومان

قیمت دلار نیوزلند امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403, در بازار 39,090 تومان است که نسبت به روز گذشته 450 تومان (1.14 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار نیوزلند ، روز گذشته با قیمت 39,540 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار نیوزلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یوآن چین به دلار نیوزلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی نیوزلند و سایت بانک مرکزی چین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یوآن چین را به دلار نیوزلند تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/CNH و NZD/USD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)