تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون نروژ به دلار سنگاپور

1 NOK
=
0.126 SGD
1 کرون نروژبرابر است با0.126 دلار سنگاپور
1 دلار سنگاپوربرابر است با7.916 کرون نروژ
نرخ تبدیل کرون نروژ به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل کرون نروژ به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل کرون نروژ به دلار سنگاپور امروز سه شنبه 11 مهر 1402 برابر 0.126 است. یعنی 1 کرون نروژ برابر است با 0.126 دلار سنگاپور. نرخ تبدیل کرون نروژ به دلار سنگاپور دیروز 0.127 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون نروژ به دلار سنگاپور

سه ماهه یکماهه  
0.126 0.126 کمترین
0.133 0.128 بیشترین
0.129 0.127 میانگین
0.002 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون نروژ به دلار سنگاپور
ماه
همه

تبدیل کرون نروژ به دلار سنگاپور

1 کرون نروژ
=
0.13 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
1.26 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
3.16 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
6.32 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
12.63 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
18.95 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
25.27 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
31.58 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
63.17 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
126.33 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
631.67 دلار سنگاپور

تبدیل دلار سنگاپور به کرون نروژ

1 دلار سنگاپور
=
7.92 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
79.16 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
197.89 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
395.78 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
791.56 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
1,187.34 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
1,583.11 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
1,978.89 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
3,957.79 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
7,915.57 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
39,577.87 کرون نروژ
4,605 تومان

قیمت کرون نروژ امروز سه شنبه 11 مهر 1402, در بازار 4,605 تومان است که نسبت به روز گذشته 65 تومان (1.39 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 4,670 تومان معامله می شد.

36,470 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز سه شنبه 11 مهر 1402, در بازار 36,460 تومان است که نسبت به روز گذشته 180 تومان (0.49 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 36,640 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار سنگاپور چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون نروژ به دلار سنگاپور سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی نروژ بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون نروژ را به دلار سنگاپور تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/NOK و USD/SGD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)