تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دینار کویت به دلار سنگاپور

1 KWD
=
4.386 SGD
1 دینار کویتبرابر است با4.386 دلار سنگاپور
1 دلار سنگاپوربرابر است با0.228 دینار کویت
نرخ تبدیل دینار کویت به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل دینار کویت به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل دینار کویت به دلار سنگاپور امروز یکشنبه 24 تیر 1403 برابر 4.386 است. یعنی 1 دینار کویت برابر است با 4.386 دلار سنگاپور. نرخ تبدیل دینار کویت به دلار سنگاپور دیروز 4.386 بود.

آمار مربوط به تبدیل دینار کویت به دلار سنگاپور

سه ماهه یکماهه  
4.377 4.386 کمترین
4.432 4.423 بیشترین
4.407 4.409 میانگین
0.012 0.010 انحراف معیار

نمودار نرخ دینار کویت به دلار سنگاپور
ماه
همه

تبدیل دینار کویت به دلار سنگاپور

1 دینار کویت
=
4.39 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
43.86 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
109.64 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
219.28 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
438.56 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
657.84 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
877.12 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
1,096.41 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
2,192.81 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
4,385.62 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
21,928.1 دلار سنگاپور

تبدیل دلار سنگاپور به دینار کویت

1 دلار سنگاپور
=
0.23 دینار کویت
10 دینار کویت
=
2.28 دینار کویت
25 دینار کویت
=
5.7 دینار کویت
50 دینار کویت
=
11.4 دینار کویت
100 دینار کویت
=
22.8 دینار کویت
150 دینار کویت
=
34.2 دینار کویت
200 دینار کویت
=
45.6 دینار کویت
250 دینار کویت
=
57 دینار کویت
500 دینار کویت
=
114.01 دینار کویت
1000 دینار کویت
=
228.02 دینار کویت
5000 دینار کویت
=
1,140.09 دینار کویت
190,050 تومان

قیمت دینار کویت امروز یکشنبه 24 تیر 1403, در بازار 190,050 تومان است که نسبت به روز گذشته 150 تومان (0.08 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دینار کویت ، روز گذشته با قیمت 189,900 تومان معامله می شد.

43,300 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز یکشنبه 24 تیر 1403, در بازار 43,300 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.12 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 43,250 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار سنگاپور چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دینار کویت به دلار سنگاپور سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به دینار کویت و همچنین نرخ دلار به دلار سنگاپور بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دینار کویت را به دلار سنگاپور تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل دینار کویت به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)