تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سوم قرقیزستان به سامانی تاجیکستان

1 KGS
=
0.123 TJS
1 سوم قرقیزستانبرابر است با0.123 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با8.13 سوم قرقیزستان
نرخ تبدیل سوم قرقیزستان به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل سوم قرقیزستان به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل سوم قرقیزستان به سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 0.123 است. یعنی 1 سوم قرقیزستان برابر است با 0.123 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل سوم قرقیزستان به سامانی تاجیکستان دیروز 0.123 بود.

آمار مربوط به تبدیل سوم قرقیزستان به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
0.122 0.122 کمترین
0.125 0.123 بیشترین
0.123 0.123 میانگین
0.001 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ سوم قرقیزستان به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل سوم قرقیزستان به سامانی تاجیکستان

1 سوم قرقیزستان
=
0.12 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
1.23 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
3.07 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
6.15 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
12.3 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
18.45 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
24.6 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
30.75 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
61.5 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
123 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
614.98 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به سوم قرقیزستان

1 سامانی تاجیکستان
=
8.13 سوم قرقیزستان
10 سوم قرقیزستان
=
81.3 سوم قرقیزستان
25 سوم قرقیزستان
=
203.26 سوم قرقیزستان
50 سوم قرقیزستان
=
406.51 سوم قرقیزستان
100 سوم قرقیزستان
=
813.03 سوم قرقیزستان
150 سوم قرقیزستان
=
1,219.54 سوم قرقیزستان
200 سوم قرقیزستان
=
1,626.06 سوم قرقیزستان
250 سوم قرقیزستان
=
2,032.57 سوم قرقیزستان
500 سوم قرقیزستان
=
4,065.14 سوم قرقیزستان
1000 سوم قرقیزستان
=
8,130.29 سوم قرقیزستان
5000 سوم قرقیزستان
=
40,651.44 سوم قرقیزستان
567 تومان

قیمت سوم قرقیزستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 567 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.87 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سوم قرقیزستان ، روز گذشته با قیمت 572 تومان معامله می شد.

4,615 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 4,615 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.86 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,655 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سوم قرقیزستان به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس سوم قرقیزستان را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای سوم قرقیزستان و سامانی تاجیکستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)