تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار سنگاپور

1 HKD
=
0.171 SGD
1 دلار هنگ کنگبرابر است با0.171 دلار سنگاپور
1 دلار سنگاپوربرابر است با5.847 دلار هنگ کنگ
نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار سنگاپور امروز پنج شنبه 9 آذر 1402 برابر 0.171 است. یعنی 1 دلار هنگ کنگ برابر است با 0.171 دلار سنگاپور. نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار سنگاپور دیروز 0.171 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار سنگاپور

سه ماهه یکماهه  
0.171 0.171 کمترین
0.176 0.175 بیشترین
0.174 0.173 میانگین
0.001 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار هنگ کنگ به دلار سنگاپور
ماه
همه

تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار سنگاپور

1 دلار هنگ کنگ
=
0.17 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
1.71 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
4.28 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
8.55 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
17.1 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
25.66 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
34.21 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
42.76 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
85.52 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
171.04 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
855.2 دلار سنگاپور

تبدیل دلار سنگاپور به دلار هنگ کنگ

1 دلار سنگاپور
=
5.85 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
58.47 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
146.16 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
292.33 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
584.66 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
876.98 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
1,169.31 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
1,461.64 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
2,923.28 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
5,846.56 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
29,232.78 دلار هنگ کنگ
6,510 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز پنج شنبه 9 آذر 1402, در بازار 6,510 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.46 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 6,480 تومان معامله می شد.

38,070 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز پنج شنبه 9 آذر 1402, در بازار 38,070 تومان است که نسبت به روز گذشته 220 تومان (0.58 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 37,850 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار سنگاپور چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار سنگاپور سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار SGD/HKD فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی سنگاپور و سایت بانک مرکزی هنگ کنگ بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار هنگ کنگ را به دلار سنگاپور تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار SGD/HKD فارکس می توانید دلار هنگ کنگ خود را به دلار سنگاپور تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)