تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار سنگاپور

1 HKD
=
0.174 SGD
1 دلار هنگ کنگبرابر است با0.174 دلار سنگاپور
1 دلار سنگاپوربرابر است با5.74 دلار هنگ کنگ
نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار سنگاپور امروز سه شنبه 28 فروردین 1403 برابر 0.174 است. یعنی 1 دلار هنگ کنگ برابر است با 0.174 دلار سنگاپور. نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار سنگاپور دیروز 0.173 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار سنگاپور

سه ماهه یکماهه  
0.170 0.171 کمترین
0.174 0.174 بیشترین
0.172 0.172 میانگین
0.001 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار هنگ کنگ به دلار سنگاپور
ماه
همه

تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار سنگاپور

1 دلار هنگ کنگ
=
0.17 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
1.74 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
4.36 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
8.71 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
17.42 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
26.13 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
34.84 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
43.55 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
87.1 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
174.2 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
871.01 دلار سنگاپور

تبدیل دلار سنگاپور به دلار هنگ کنگ

1 دلار سنگاپور
=
5.74 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
57.4 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
143.51 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
287.02 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
574.05 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
861.07 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
1,148.09 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
1,435.12 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
2,870.23 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
5,740.47 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
28,702.35 دلار هنگ کنگ
8,420 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 8,420 تومان است که نسبت به روز گذشته 210 تومان (2.43 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 8,630 تومان معامله می شد.

48,300 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 48,300 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,450 تومان (2.91 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 49,750 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار سنگاپور چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار سنگاپور سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار SGD/HKD فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی سنگاپور و سایت بانک مرکزی هنگ کنگ بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار هنگ کنگ را به دلار سنگاپور تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار SGD/HKD فارکس می توانید دلار هنگ کنگ خود را به دلار سنگاپور تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)