تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ

1 USD
=
7.814 HKD
1 دلار آمریکابرابر است با7.814 دلار هنگ کنگ
1 دلار هنگ کنگبرابر است با0.128 دلار آمریکا
نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ امروز دوشنبه 13 آذر 1402 برابر 7.814 است. یعنی 1 دلار آمریکا برابر است با 7.814 دلار هنگ کنگ. نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ دیروز 7.813 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ

سه ماهه یکماهه  
7.792 7.792 کمترین
7.844 7.824 بیشترین
7.820 7.806 میانگین
0.012 0.009 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ
ماه
همه

تبدیل دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ

1 دلار آمریکا
=
7.81 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
78.14 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
195.35 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
390.7 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
781.4 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
1,172.1 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
1,562.8 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
1,953.5 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
3,907 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
7,814 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
39,070 دلار هنگ کنگ

تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار آمریکا

1 دلار هنگ کنگ
=
0.13 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
1.28 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
3.2 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
6.4 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
12.8 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
19.2 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
25.6 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
31.99 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
63.99 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
127.98 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
639.88 دلار آمریکا
50,450 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 50,450 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 50,450 تومان معامله می شد.

6,500 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 6,500 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 6,500 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار هنگ کنگ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار USD/HKD فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی هنگ کنگ و سایت فدرال رزرو آمریکا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار آمریکا را به دلار هنگ کنگ تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار USD/HKD فارکس می توانید دلار آمریکا خود را به دلار هنگ کنگ تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)