تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ

1 USD
=
7.837 HKD
1 دلار آمریکابرابر است با7.837 دلار هنگ کنگ
1 دلار هنگ کنگبرابر است با0.128 دلار آمریکا
نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ امروز یکشنبه 26 فروردین 1403 برابر 7.837 است. یعنی 1 دلار آمریکا برابر است با 7.837 دلار هنگ کنگ. نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ دیروز 7.837 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ

سه ماهه یکماهه  
7.814 7.820 کمترین
7.837 7.837 بیشترین
7.823 7.827 میانگین
0.005 0.005 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ
ماه
همه

تبدیل دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ

1 دلار آمریکا
=
7.84 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
78.37 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
195.92 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
391.85 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
783.7 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
1,175.55 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
1,567.4 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
1,959.25 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
3,918.5 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
7,837 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
39,185 دلار هنگ کنگ

تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار آمریکا

1 دلار هنگ کنگ
=
0.13 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
1.28 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
3.19 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
6.38 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
12.76 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
19.14 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
25.52 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
31.9 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
63.8 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
127.6 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
638 دلار آمریکا
66,450 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز یکشنبه 26 فروردین 1403, در بازار 66,450 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,950 تومان (3.02 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 64,500 تومان معامله می شد.

8,480 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز یکشنبه 26 فروردین 1403, در بازار 8,480 تومان است که نسبت به روز گذشته 250 تومان (3.04 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 8,230 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار هنگ کنگ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار USD/HKD فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی هنگ کنگ و سایت فدرال رزرو آمریکا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار آمریکا را به دلار هنگ کنگ تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار USD/HKD فارکس می توانید دلار آمریکا خود را به دلار هنگ کنگ تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)