تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پوند انگلیس به دلار هنگ کنگ

1 GBP
=
9.459 HKD
1 پوند انگلیسبرابر است با9.459 دلار هنگ کنگ
1 دلار هنگ کنگبرابر است با0.106 پوند انگلیس
نرخ تبدیل پوند انگلیس به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل پوند انگلیس به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل پوند انگلیس به دلار هنگ کنگ امروز سه شنبه 11 مهر 1402 برابر 9.459 است. یعنی 1 پوند انگلیس برابر است با 9.459 دلار هنگ کنگ. نرخ تبدیل پوند انگلیس به دلار هنگ کنگ دیروز 9.550 بود.

آمار مربوط به تبدیل پوند انگلیس به دلار هنگ کنگ

سه ماهه یکماهه  
9.472 9.472 کمترین
10.279 9.891 بیشترین
9.888 9.661 میانگین
0.193 0.118 انحراف معیار

نمودار نرخ پوند انگلیس به دلار هنگ کنگ
ماه
همه

تبدیل پوند انگلیس به دلار هنگ کنگ

1 پوند انگلیس
=
9.46 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
94.59 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
236.47 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
472.95 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
945.89 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
1,418.84 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
1,891.79 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
2,364.73 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
4,729.47 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
9,458.94 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
47,294.69 دلار هنگ کنگ

تبدیل دلار هنگ کنگ به پوند انگلیس

1 دلار هنگ کنگ
=
0.11 پوند انگلیس
10 پوند انگلیس
=
1.06 پوند انگلیس
25 پوند انگلیس
=
2.64 پوند انگلیس
50 پوند انگلیس
=
5.29 پوند انگلیس
100 پوند انگلیس
=
10.57 پوند انگلیس
150 پوند انگلیس
=
15.86 پوند انگلیس
200 پوند انگلیس
=
21.14 پوند انگلیس
250 پوند انگلیس
=
26.43 پوند انگلیس
500 پوند انگلیس
=
52.86 پوند انگلیس
1000 پوند انگلیس
=
105.72 پوند انگلیس
5000 پوند انگلیس
=
528.6 پوند انگلیس
59,900 تومان

قیمت پوند انگلیس امروز سه شنبه 11 مهر 1402, در بازار 59,900 تومان است که نسبت به روز گذشته 450 تومان (0.75 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پوند انگلیس ، روز گذشته با قیمت 60,350 تومان معامله می شد.

6,400 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز سه شنبه 11 مهر 1402, در بازار 6,400 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.16 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 6,390 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار هنگ کنگ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پوند انگلیس به دلار هنگ کنگ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار GBP/HKD فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی هنگ کنگ و سایت بانک مرکزی انگلیس بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پوند انگلیس را به دلار هنگ کنگ تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار GBP/HKD فارکس می توانید پوند انگلیس خود را به دلار هنگ کنگ تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)