تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یوان چین به دلار هنگ کنگ

1 CNY
=
1.08 HKD
1 یوان چینبرابر است با1.08 دلار هنگ کنگ
1 دلار هنگ کنگبرابر است با0.926 یوان چین
نرخ تبدیل یوان چین به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل یوان چین به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل یوان چین به دلار هنگ کنگ امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403 برابر 1.080 است. یعنی 1 یوان چین برابر است با 1.080 دلار هنگ کنگ. نرخ تبدیل یوان چین به دلار هنگ کنگ دیروز 1.080 بود.

آمار مربوط به تبدیل یوان چین به دلار هنگ کنگ

سه ماهه یکماهه  
1.079 1.079 کمترین
1.092 1.086 بیشترین
1.085 1.081 میانگین
0.003 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ یوان چین به دلار هنگ کنگ
ماه
همه

تبدیل یوان چین به دلار هنگ کنگ

1 یوان چین
=
1.08 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
10.8 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
27 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
54.01 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
108.01 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
162.02 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
216.03 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
270.03 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
540.07 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
1,080.14 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
5,400.69 دلار هنگ کنگ

تبدیل دلار هنگ کنگ به یوان چین

1 دلار هنگ کنگ
=
0.93 یوان چین
10 یوان چین
=
9.26 یوان چین
25 یوان چین
=
23.15 یوان چین
50 یوان چین
=
46.29 یوان چین
100 یوان چین
=
92.58 یوان چین
150 یوان چین
=
138.87 یوان چین
200 یوان چین
=
185.16 یوان چین
250 یوان چین
=
231.45 یوان چین
500 یوان چین
=
462.9 یوان چین
1000 یوان چین
=
925.81 یوان چین
5000 یوان چین
=
4,629.04 یوان چین
9,080 تومان

قیمت یوان چین امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 9,080 تومان است که نسبت به روز گذشته 140 تومان (1.52 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یوان چین ، روز گذشته با قیمت 9,220 تومان معامله می شد.

8,400 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 8,400 تومان است که نسبت به روز گذشته 140 تومان (1.64 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 8,540 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار هنگ کنگ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یوآن چین به دلار هنگ کنگ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی چین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یوآن چین را به دلار هنگ کنگ تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/CNH و USD/HKD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)