تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل بات تایلند به دلار هنگ کنگ

1 THB
=
0.217 HKD
1 بات تایلندبرابر است با0.217 دلار هنگ کنگ
1 دلار هنگ کنگبرابر است با4.603 بات تایلند
نرخ تبدیل بات تایلند به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل بات تایلند به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل بات تایلند به دلار هنگ کنگ امروز پنج شنبه 28 تیر 1403 برابر 0.217 است. یعنی 1 بات تایلند برابر است با 0.217 دلار هنگ کنگ. نرخ تبدیل بات تایلند به دلار هنگ کنگ دیروز 0.216 بود.

آمار مربوط به تبدیل بات تایلند به دلار هنگ کنگ

سه ماهه یکماهه  
0.211 0.212 کمترین
0.217 0.217 بیشترین
0.213 0.214 میانگین
0.001 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ بات تایلند به دلار هنگ کنگ
ماه
همه

تبدیل بات تایلند به دلار هنگ کنگ

1 بات تایلند
=
0.22 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
2.17 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
5.43 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
10.86 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
21.72 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
32.58 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
43.45 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
54.31 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
108.61 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
217.23 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
1,086.13 دلار هنگ کنگ

تبدیل دلار هنگ کنگ به بات تایلند

1 دلار هنگ کنگ
=
4.6 بات تایلند
10 بات تایلند
=
46.03 بات تایلند
25 بات تایلند
=
115.09 بات تایلند
50 بات تایلند
=
230.17 بات تایلند
100 بات تایلند
=
460.35 بات تایلند
150 بات تایلند
=
690.52 بات تایلند
200 بات تایلند
=
920.7 بات تایلند
250 بات تایلند
=
1,150.87 بات تایلند
500 بات تایلند
=
2,301.74 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
4,603.48 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
23,017.42 بات تایلند
1,595 تومان

قیمت بات تایلند امروز پنج شنبه 28 تیر 1403, در بازار 1,595 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (1.24 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,615 تومان معامله می شد.

7,340 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز پنج شنبه 28 تیر 1403, در بازار 7,340 تومان است که نسبت به روز گذشته 130 تومان (1.74 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 7,470 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار هنگ کنگ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل بات تایلند به دلار هنگ کنگ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس بات تایلند را به دلار هنگ کنگ تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/THB و USD/HKD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)