تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل بات تایلند به دلار هنگ کنگ

1 THB
=
0.224 HKD
1 بات تایلندبرابر است با0.224 دلار هنگ کنگ
1 دلار هنگ کنگبرابر است با4.473 بات تایلند
نرخ تبدیل بات تایلند به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل بات تایلند به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل بات تایلند به دلار هنگ کنگ امروز سه شنبه 7 آذر 1402 برابر 0.224 است. یعنی 1 بات تایلند برابر است با 0.224 دلار هنگ کنگ. نرخ تبدیل بات تایلند به دلار هنگ کنگ دیروز 0.220 بود.

آمار مربوط به تبدیل بات تایلند به دلار هنگ کنگ

سه ماهه یکماهه  
0.211 0.216 کمترین
0.225 0.222 بیشترین
0.217 0.220 میانگین
0.003 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ بات تایلند به دلار هنگ کنگ
ماه
همه

تبدیل بات تایلند به دلار هنگ کنگ

1 بات تایلند
=
0.22 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
2.24 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
5.59 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
11.18 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
22.36 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
33.54 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
44.71 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
55.89 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
111.79 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
223.57 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
1,117.87 دلار هنگ کنگ

تبدیل دلار هنگ کنگ به بات تایلند

1 دلار هنگ کنگ
=
4.47 بات تایلند
10 بات تایلند
=
44.73 بات تایلند
25 بات تایلند
=
111.82 بات تایلند
50 بات تایلند
=
223.64 بات تایلند
100 بات تایلند
=
447.28 بات تایلند
150 بات تایلند
=
670.92 بات تایلند
200 بات تایلند
=
894.56 بات تایلند
250 بات تایلند
=
1,118.2 بات تایلند
500 بات تایلند
=
2,236.4 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
4,472.81 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
22,364.03 بات تایلند
1,455 تومان

قیمت بات تایلند امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 1,455 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (1.39 درصد) افزایش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,435 تومان معامله می شد.

6,510 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 6,510 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.31 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 6,530 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار هنگ کنگ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل بات تایلند به دلار هنگ کنگ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس بات تایلند را به دلار هنگ کنگ تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/THB و USD/HKD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)