تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یورو به دلار هنگ کنگ

1 EUR
=
8.408 HKD
1 یوروبرابر است با8.408 دلار هنگ کنگ
1 دلار هنگ کنگبرابر است با0.119 یورو
نرخ تبدیل یورو به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل یورو به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل یورو به دلار هنگ کنگ امروز شنبه 18 آذر 1402 برابر 8.408 است. یعنی 1 یورو برابر است با 8.408 دلار هنگ کنگ. نرخ تبدیل یورو به دلار هنگ کنگ دیروز 8.428 بود.

آمار مربوط به تبدیل یورو به دلار هنگ کنگ

سه ماهه یکماهه  
8.201 8.344 کمترین
8.565 8.565 بیشترین
8.359 8.467 میانگین
0.094 0.067 انحراف معیار

نمودار نرخ یورو به دلار هنگ کنگ
ماه
همه

تبدیل یورو به دلار هنگ کنگ

1 یورو
=
8.41 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
84.08 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
210.2 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
420.4 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
840.8 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
1,261.19 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
1,681.59 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
2,101.99 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
4,203.98 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
8,407.97 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
42,039.83 دلار هنگ کنگ

تبدیل دلار هنگ کنگ به یورو

1 دلار هنگ کنگ
=
0.12 یورو
10 یورو
=
1.19 یورو
25 یورو
=
2.97 یورو
50 یورو
=
5.95 یورو
100 یورو
=
11.89 یورو
150 یورو
=
17.84 یورو
200 یورو
=
23.79 یورو
250 یورو
=
29.73 یورو
500 یورو
=
59.47 یورو
1000 یورو
=
118.93 یورو
5000 یورو
=
594.67 یورو
54,250 تومان

قیمت یورو امروز شنبه 18 آذر 1402, در بازار 54,250 تومان است که نسبت به روز گذشته 100 تومان (0.18 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یورو ، روز گذشته با قیمت 54,350 تومان معامله می شد.

6,490 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز شنبه 18 آذر 1402, در بازار 6,490 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.15 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 6,480 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار هنگ کنگ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یورو به دلار هنگ کنگ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار EUR/HKD فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی هنگ کنگ و سایت بانک مرکزی اروپا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یورو را به دلار هنگ کنگ تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار EUR/HKD فارکس می توانید یورو خود را به دلار هنگ کنگ تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)