تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار استرالیا به دلار هنگ کنگ

1 AUD
=
5.221 HKD
1 دلار استرالیابرابر است با5.221 دلار هنگ کنگ
1 دلار هنگ کنگبرابر است با0.192 دلار استرالیا
نرخ تبدیل دلار استرالیا به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل دلار استرالیا به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل دلار استرالیا به دلار هنگ کنگ امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402 برابر 5.221 است. یعنی 1 دلار استرالیا برابر است با 5.221 دلار هنگ کنگ. نرخ تبدیل دلار استرالیا به دلار هنگ کنگ دیروز 5.232 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار استرالیا به دلار هنگ کنگ

سه ماهه یکماهه  
5.082 5.082 کمترین
5.326 5.309 بیشترین
5.225 5.179 میانگین
0.054 0.056 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار استرالیا به دلار هنگ کنگ
ماه
همه

تبدیل دلار استرالیا به دلار هنگ کنگ

1 دلار استرالیا
=
5.22 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
52.21 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
130.51 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
261.03 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
522.05 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
783.08 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
1,044.1 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
1,305.13 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
2,610.26 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
5,220.52 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
26,102.6 دلار هنگ کنگ

تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار استرالیا

1 دلار هنگ کنگ
=
0.19 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
1.92 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
4.79 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
9.58 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
19.16 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
28.73 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
38.31 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
47.89 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
95.78 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
191.55 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
957.76 دلار استرالیا
33,820 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402, در بازار 33,820 تومان است که نسبت به روز گذشته 810 تومان (2.34 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 34,630 تومان معامله می شد.

6,480 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402, در بازار 6,480 تومان است که نسبت به روز گذشته 140 تومان (2.11 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 6,620 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار هنگ کنگ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار استرالیا به دلار هنگ کنگ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس دلار استرالیا را به دلار هنگ کنگ تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای AUD/USD و USD/HKD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)