تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار استرالیا به دلار هنگ کنگ

1 AUD
=
5.174 HKD
1 دلار استرالیابرابر است با5.174 دلار هنگ کنگ
1 دلار هنگ کنگبرابر است با0.193 دلار استرالیا
نرخ تبدیل دلار استرالیا به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل دلار استرالیا به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل دلار استرالیا به دلار هنگ کنگ امروز یکشنبه 6 خرداد 1403 برابر 5.174 است. یعنی 1 دلار استرالیا برابر است با 5.174 دلار هنگ کنگ. نرخ تبدیل دلار استرالیا به دلار هنگ کنگ دیروز 5.174 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار استرالیا به دلار هنگ کنگ

سه ماهه یکماهه  
5.020 5.090 کمترین
5.219 5.219 بیشترین
5.129 5.166 میانگین
0.048 0.034 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار استرالیا به دلار هنگ کنگ
ماه
همه

تبدیل دلار استرالیا به دلار هنگ کنگ

1 دلار استرالیا
=
5.17 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
51.74 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
129.35 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
258.71 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
517.42 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
776.13 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
1,034.83 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
1,293.54 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
2,587.09 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
5,174.17 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
25,870.86 دلار هنگ کنگ

تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار استرالیا

1 دلار هنگ کنگ
=
0.19 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
1.93 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
4.83 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
9.66 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
19.33 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
28.99 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
38.65 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
48.32 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
96.63 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
193.27 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
966.34 دلار استرالیا
37,990 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز یکشنبه 6 خرداد 1403, در بازار 37,990 تومان است که نسبت به روز گذشته 330 تومان (0.86 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 38,320 تومان معامله می شد.

7,340 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز یکشنبه 6 خرداد 1403, در بازار 7,340 تومان است که نسبت به روز گذشته 60 تومان (0.81 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 7,400 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار هنگ کنگ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار استرالیا به دلار هنگ کنگ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس دلار استرالیا را به دلار هنگ کنگ تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای AUD/USD و USD/HKD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)