تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل روبل روسیه به دلار هنگ کنگ

1 RUB
=
0.095 HKD
1 روبل روسیهبرابر است با0.095 دلار هنگ کنگ
1 دلار هنگ کنگبرابر است با10.553 روبل روسیه
نرخ تبدیل روبل روسیه به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل روبل روسیه به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل روبل روسیه به دلار هنگ کنگ امروز شنبه 20 خرداد 1402 برابر 0.095 است. یعنی 1 روبل روسیه برابر است با 0.095 دلار هنگ کنگ. نرخ تبدیل روبل روسیه به دلار هنگ کنگ دیروز 0.096 بود.

آمار مربوط به تبدیل روبل روسیه به دلار هنگ کنگ

سه ماهه یکماهه  
0.095 0.095 کمترین
0.195 0.101 بیشترین
0.100 0.097 میانگین
0.010 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ روبل روسیه به دلار هنگ کنگ
ماه
همه

تبدیل روبل روسیه به دلار هنگ کنگ

1 روبل روسیه
=
0.09 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
0.95 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
2.37 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
4.74 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
9.48 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
14.21 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
18.95 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
23.69 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
47.38 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
94.76 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
473.8 دلار هنگ کنگ

تبدیل دلار هنگ کنگ به روبل روسیه

1 دلار هنگ کنگ
=
10.55 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
105.53 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
263.83 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
527.65 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
1,055.3 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
1,582.95 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
2,110.6 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
2,638.25 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
5,276.5 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
10,553 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
52,765.02 روبل روسیه
611 تومان

قیمت روبل روسیه امروز شنبه 20 خرداد 1402, در بازار 611 تومان است که نسبت به روز گذشته 2 تومان (0.33 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 613 تومان معامله می شد.

6,450 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز شنبه 20 خرداد 1402, در بازار 6,450 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.47 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 6,420 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار هنگ کنگ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل روبل روسیه به دلار هنگ کنگ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی روسیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس روبل روسیه را به دلار هنگ کنگ تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/RUB و USD/HKD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)