تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل روبل روسیه به دلار هنگ کنگ

1 RUB
=
0.088 HKD
1 روبل روسیهبرابر است با0.088 دلار هنگ کنگ
1 دلار هنگ کنگبرابر است با11.309 روبل روسیه
نرخ تبدیل روبل روسیه به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل روبل روسیه به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل روبل روسیه به دلار هنگ کنگ امروز چهارشنبه 27 تیر 1403 برابر 0.088 است. یعنی 1 روبل روسیه برابر است با 0.088 دلار هنگ کنگ. نرخ تبدیل روبل روسیه به دلار هنگ کنگ دیروز 0.089 بود.

آمار مربوط به تبدیل روبل روسیه به دلار هنگ کنگ

سه ماهه یکماهه  
0.084 0.088 کمترین
0.093 0.093 بیشترین
0.087 0.089 میانگین
0.002 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ روبل روسیه به دلار هنگ کنگ
ماه
همه

تبدیل روبل روسیه به دلار هنگ کنگ

1 روبل روسیه
=
0.09 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
0.88 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
2.21 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
4.42 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
8.84 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
13.26 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
17.68 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
22.11 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
44.21 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
88.42 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
442.12 دلار هنگ کنگ

تبدیل دلار هنگ کنگ به روبل روسیه

1 دلار هنگ کنگ
=
11.31 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
113.09 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
282.73 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
565.45 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
1,130.9 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
1,696.36 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
2,261.81 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
2,827.26 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
5,654.52 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
11,309.04 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
56,545.21 روبل روسیه
650 تومان

قیمت روبل روسیه امروز چهارشنبه 27 تیر 1403, در بازار 650 تومان است که نسبت به روز گذشته 13 تومان (1.96 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 663 تومان معامله می شد.

7,360 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز چهارشنبه 27 تیر 1403, در بازار 7,360 تومان است که نسبت به روز گذشته 110 تومان (1.47 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 7,470 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار هنگ کنگ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل روبل روسیه به دلار هنگ کنگ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی روسیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس روبل روسیه را به دلار هنگ کنگ تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/RUB و USD/HKD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)