تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل روبل روسیه به دلار هنگ کنگ

1 RUB
=
0.087 HKD
1 روبل روسیهبرابر است با0.087 دلار هنگ کنگ
1 دلار هنگ کنگبرابر است با11.457 روبل روسیه
نرخ تبدیل روبل روسیه به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل روبل روسیه به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل روبل روسیه به دلار هنگ کنگ امروز پنج شنبه 9 آذر 1402 برابر 0.087 است. یعنی 1 روبل روسیه برابر است با 0.087 دلار هنگ کنگ. نرخ تبدیل روبل روسیه به دلار هنگ کنگ دیروز 0.087 بود.

آمار مربوط به تبدیل روبل روسیه به دلار هنگ کنگ

سه ماهه یکماهه  
0.078 0.084 کمترین
0.088 0.088 بیشترین
0.082 0.086 میانگین
0.003 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ روبل روسیه به دلار هنگ کنگ
ماه
همه

تبدیل روبل روسیه به دلار هنگ کنگ

1 روبل روسیه
=
0.09 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
0.87 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
2.18 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
4.36 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
8.73 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
13.09 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
17.46 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
21.82 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
43.64 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
87.28 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
436.42 دلار هنگ کنگ

تبدیل دلار هنگ کنگ به روبل روسیه

1 دلار هنگ کنگ
=
11.46 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
114.57 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
286.42 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
572.84 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
1,145.68 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
1,718.52 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
2,291.36 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
2,864.2 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
5,728.4 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
11,456.79 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
57,283.96 روبل روسیه
568 تومان

قیمت روبل روسیه امروز پنج شنبه 9 آذر 1402, در بازار 568 تومان است که نسبت به روز گذشته 4 تومان (0.71 درصد) افزایش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 564 تومان معامله می شد.

6,510 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز پنج شنبه 9 آذر 1402, در بازار 6,510 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.46 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 6,480 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار هنگ کنگ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل روبل روسیه به دلار هنگ کنگ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی روسیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس روبل روسیه را به دلار هنگ کنگ تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/RUB و USD/HKD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)