تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار کانادا به دلار هنگ کنگ

1 CAD
=
5.69 HKD
1 دلار کانادابرابر است با5.69 دلار هنگ کنگ
1 دلار هنگ کنگبرابر است با0.176 دلار کانادا
نرخ تبدیل دلار کانادا به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل دلار کانادا به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل دلار کانادا به دلار هنگ کنگ امروز چهارشنبه 12 مهر 1402 برابر 5.690 است. یعنی 1 دلار کانادا برابر است با 5.690 دلار هنگ کنگ. نرخ تبدیل دلار کانادا به دلار هنگ کنگ دیروز 5.726 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار کانادا به دلار هنگ کنگ

سه ماهه یکماهه  
5.713 5.713 کمترین
5.966 5.819 بیشترین
5.822 5.771 میانگین
0.064 0.031 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار کانادا به دلار هنگ کنگ
ماه
همه

تبدیل دلار کانادا به دلار هنگ کنگ

1 دلار کانادا
=
5.69 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
56.9 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
142.24 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
284.48 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
568.97 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
853.45 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
1,137.94 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
1,422.42 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
2,844.84 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
5,689.68 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
28,448.4 دلار هنگ کنگ

تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار کانادا

1 دلار هنگ کنگ
=
0.18 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
1.76 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
4.39 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
8.79 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
17.58 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
26.36 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
35.15 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
43.94 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
87.88 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
175.76 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
878.78 دلار کانادا
36,420 تومان

قیمت دلار کانادا امروز چهارشنبه 12 مهر 1402, در بازار 36,420 تومان است که نسبت به روز گذشته 210 تومان (0.57 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 36,630 تومان معامله می شد.

6,400 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز چهارشنبه 12 مهر 1402, در بازار 6,400 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 6,400 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار هنگ کنگ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار کانادا به دلار هنگ کنگ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس دلار کانادا را به دلار هنگ کنگ تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/CAD و USD/HKD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)