تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار کانادا به دلار هنگ کنگ

1 CAD
=
5.768 HKD
1 دلار کانادابرابر است با5.768 دلار هنگ کنگ
1 دلار هنگ کنگبرابر است با0.173 دلار کانادا
نرخ تبدیل دلار کانادا به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل دلار کانادا به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل دلار کانادا به دلار هنگ کنگ امروز چهارشنبه 9 اسفند 1402 برابر 5.768 است. یعنی 1 دلار کانادا برابر است با 5.768 دلار هنگ کنگ. نرخ تبدیل دلار کانادا به دلار هنگ کنگ دیروز 5.791 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار کانادا به دلار هنگ کنگ

سه ماهه یکماهه  
5.745 5.770 کمترین
5.917 5.835 بیشترین
5.819 5.803 میانگین
0.041 0.015 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار کانادا به دلار هنگ کنگ
ماه
همه

تبدیل دلار کانادا به دلار هنگ کنگ

1 دلار کانادا
=
5.77 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
57.68 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
144.2 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
288.39 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
576.79 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
865.18 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
1,153.57 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
1,441.97 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
2,883.94 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
5,767.87 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
28,839.35 دلار هنگ کنگ

تبدیل دلار هنگ کنگ به دلار کانادا

1 دلار هنگ کنگ
=
0.17 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
1.73 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
4.33 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
8.67 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
17.34 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
26.01 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
34.67 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
43.34 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
86.69 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
173.37 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
866.87 دلار کانادا
42,900 تومان

قیمت دلار کانادا امروز چهارشنبه 9 اسفند 1402, در بازار 42,900 تومان است که نسبت به روز گذشته 200 تومان (0.46 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 43,100 تومان معامله می شد.

7,440 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز چهارشنبه 9 اسفند 1402, در بازار 7,440 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.13 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 7,450 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار هنگ کنگ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار کانادا به دلار هنگ کنگ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس دلار کانادا را به دلار هنگ کنگ تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/CAD و USD/HKD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)