تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون دانمارک به دلار سنگاپور

1 DKK
=
0.196 SGD
1 کرون دانمارکبرابر است با0.196 دلار سنگاپور
1 دلار سنگاپوربرابر است با5.09 کرون دانمارک
نرخ تبدیل کرون دانمارک به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل کرون دانمارک به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل کرون دانمارک به دلار سنگاپور امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 0.196 است. یعنی 1 کرون دانمارک برابر است با 0.196 دلار سنگاپور. نرخ تبدیل کرون دانمارک به دلار سنگاپور دیروز 0.196 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون دانمارک به دلار سنگاپور

سه ماهه یکماهه  
0.193 0.194 کمترین
0.197 0.197 بیشترین
0.195 0.195 میانگین
0.001 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون دانمارک به دلار سنگاپور
ماه
همه

تبدیل کرون دانمارک به دلار سنگاپور

1 کرون دانمارک
=
0.2 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
1.96 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
4.91 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
9.82 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
19.65 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
29.47 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
39.29 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
49.12 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
98.23 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
196.46 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
982.3 دلار سنگاپور

تبدیل دلار سنگاپور به کرون دانمارک

1 دلار سنگاپور
=
5.09 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
50.9 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
127.25 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
254.5 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
509.01 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
763.51 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
1,018.02 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
1,272.52 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
2,545.05 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
5,090.09 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
25,450.45 کرون دانمارک
7,450 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 7,450 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.27 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 7,470 تومان معامله می شد.

37,920 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 37,920 تومان است که نسبت به روز گذشته 120 تومان (0.32 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 38,040 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار سنگاپور چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون دانمارک به دلار سنگاپور سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی دانمارک بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون دانمارک را به دلار سنگاپور تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/DKK و USD/SGD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)