تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل رئال برزیل به دلار سنگاپور

1 BRL
=
0.273 SGD
1 رئال برزیلبرابر است با0.273 دلار سنگاپور
1 دلار سنگاپوربرابر است با3.665 رئال برزیل
نرخ تبدیل رئال برزیل به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل رئال برزیل به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل رئال برزیل به دلار سنگاپور امروز یکشنبه 19 آذر 1402 برابر 0.273 است. یعنی 1 رئال برزیل برابر است با 0.273 دلار سنگاپور. نرخ تبدیل رئال برزیل به دلار سنگاپور دیروز 0.273 بود.

آمار مربوط به تبدیل رئال برزیل به دلار سنگاپور

سه ماهه یکماهه  
0.265 0.271 کمترین
0.281 0.277 بیشترین
0.273 0.274 میانگین
0.004 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ رئال برزیل به دلار سنگاپور
ماه
همه

تبدیل رئال برزیل به دلار سنگاپور

1 رئال برزیل
=
0.27 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
2.73 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
6.82 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
13.64 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
27.29 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
40.93 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
54.57 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
68.21 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
136.43 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
272.86 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
1,364.28 دلار سنگاپور

تبدیل دلار سنگاپور به رئال برزیل

1 دلار سنگاپور
=
3.66 رئال برزیل
10 رئال برزیل
=
36.65 رئال برزیل
25 رئال برزیل
=
91.62 رئال برزیل
50 رئال برزیل
=
183.25 رئال برزیل
100 رئال برزیل
=
366.49 رئال برزیل
150 رئال برزیل
=
549.74 رئال برزیل
200 رئال برزیل
=
732.99 رئال برزیل
250 رئال برزیل
=
916.23 رئال برزیل
500 رئال برزیل
=
1,832.46 رئال برزیل
1000 رئال برزیل
=
3,664.93 رئال برزیل
5000 رئال برزیل
=
18,324.63 رئال برزیل
10,320 تومان

قیمت رئال برزیل امروز یکشنبه 19 آذر 1402, در بازار 10,320 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.1 درصد) افزایش یافته است. هر واحد رئال برزیل ، روز گذشته با قیمت 10,310 تومان معامله می شد.

37,830 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز یکشنبه 19 آذر 1402, در بازار 37,830 تومان است که نسبت به روز گذشته 90 تومان (0.24 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 37,740 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار سنگاپور چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل رئال برزیل به دلار سنگاپور سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به رئال برزیل و همچنین نرخ دلار به دلار سنگاپور بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس رئال برزیل را به دلار سنگاپور تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل رئال برزیل به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)