تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل افغانی افغانستان به سامانی تاجیکستان

1 AFN
=
0.156 TJS
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.156 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با6.403 افغانی افغانستان
نرخ تبدیل افغانی افغانستان به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به سامانی تاجیکستان امروز سه شنبه 7 آذر 1402 برابر 0.156 است. یعنی 1 افغانی افغانستان برابر است با 0.156 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل افغانی افغانستان به سامانی تاجیکستان دیروز 0.157 بود.

آمار مربوط به تبدیل افغانی افغانستان به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
0.135 0.146 کمترین
0.158 0.158 بیشترین
0.146 0.152 میانگین
0.006 0.004 انحراف معیار

نمودار نرخ افغانی افغانستان به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل افغانی افغانستان به سامانی تاجیکستان

1 افغانی افغانستان
=
0.16 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
1.56 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
3.9 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
7.81 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
15.62 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
23.43 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
31.23 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
39.04 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
78.09 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
156.17 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
780.87 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به افغانی افغانستان

1 سامانی تاجیکستان
=
6.4 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
64.03 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
160.08 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
320.16 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
640.31 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
960.47 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
1,280.63 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
1,600.79 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
3,201.57 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
6,403.14 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
32,015.72 افغانی افغانستان
724 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 724 تومان است که نسبت به روز گذشته 9 تومان (1.23 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 733 تومان معامله می شد.

4,635 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 4,635 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.86 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,675 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس افغانی افغانستان را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای افغانی افغانستان و سامانی تاجیکستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)