تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل افغانی افغانستان به دلار سنگاپور

1 AFN
=
0.019 SGD
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.019 دلار سنگاپور
1 دلار سنگاپوربرابر است با52.786 افغانی افغانستان
نرخ تبدیل افغانی افغانستان به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به دلار سنگاپور

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به دلار سنگاپور امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403 برابر 0.019 است. یعنی 1 افغانی افغانستان برابر است با 0.019 دلار سنگاپور. نرخ تبدیل افغانی افغانستان به دلار سنگاپور دیروز 0.019 بود.

آمار مربوط به تبدیل افغانی افغانستان به دلار سنگاپور

سه ماهه یکماهه  
0.018 0.019 کمترین
0.019 0.019 بیشترین
0.019 0.019 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ افغانی افغانستان به دلار سنگاپور
ماه
همه

تبدیل افغانی افغانستان به دلار سنگاپور

1 افغانی افغانستان
=
0.02 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
0.19 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
0.47 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
0.95 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
1.89 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
2.84 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
3.79 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
4.74 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
9.47 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
18.94 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
94.72 دلار سنگاپور

تبدیل دلار سنگاپور به افغانی افغانستان

1 دلار سنگاپور
=
52.79 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
527.86 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
1,319.66 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
2,639.32 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
5,278.63 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
7,917.95 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
10,557.27 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
13,196.59 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
26,393.17 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
52,786.34 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
263,931.72 افغانی افغانستان
923 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403, در بازار 923 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.54 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 928 تومان معامله می شد.

48,750 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403, در بازار 48,750 تومان است که نسبت به روز گذشته 400 تومان (0.81 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 49,150 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار سنگاپور چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به دلار سنگاپور سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به افغانی افغانستان و همچنین نرخ دلار به دلار سنگاپور بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس افغانی افغانستان را به دلار سنگاپور تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل افغانی افغانستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)