تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل ین ژاپن به افغانی افغانستان

1 JPY
=
0.479 AFN
1 ین ژاپنبرابر است با0.479 افغانی افغانستان
1 افغانی افغانستانبرابر است با2.09 ین ژاپن
نرخ تبدیل ین ژاپن به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل ین ژاپن به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل ین ژاپن به افغانی افغانستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 0.479 است. یعنی 1 ین ژاپن برابر است با 0.479 افغانی افغانستان. نرخ تبدیل ین ژاپن به افغانی افغانستان دیروز 0.470 بود.

آمار مربوط به تبدیل ین ژاپن به افغانی افغانستان

سه ماهه یکماهه  
0.461 0.461 کمترین
0.547 0.497 بیشترین
0.504 0.480 میانگین
0.021 0.011 انحراف معیار

نمودار نرخ ین ژاپن به افغانی افغانستان
ماه
همه

تبدیل ین ژاپن به افغانی افغانستان

1 ین ژاپن
=
0.48 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
4.79 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
11.96 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
23.93 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
47.85 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
71.78 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
95.71 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
119.64 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
239.27 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
478.55 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
2,392.74 افغانی افغانستان

تبدیل افغانی افغانستان به ین ژاپن

1 افغانی افغانستان
=
2.09 ین ژاپن
10 ین ژاپن
=
20.9 ین ژاپن
25 ین ژاپن
=
52.24 ین ژاپن
50 ین ژاپن
=
104.48 ین ژاپن
100 ین ژاپن
=
208.97 ین ژاپن
150 ین ژاپن
=
313.45 ین ژاپن
200 ین ژاپن
=
417.93 ین ژاپن
250 ین ژاپن
=
522.41 ین ژاپن
500 ین ژاپن
=
1,044.83 ین ژاپن
1000 ین ژاپن
=
2,089.65 ین ژاپن
5000 ین ژاپن
=
10,448.27 ین ژاپن
34,250 تومان هر 100 تا

قیمت صد ین ژاپن امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 34,250 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.12 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد ین ژاپن ، روز گذشته با قیمت 34,210 تومان معامله می شد.

715 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 715 تومان است که نسبت به روز گذشته 12 تومان (1.65 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 727 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به افغانی افغانستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل ین ژاپن به افغانی افغانستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به ین ژاپن و همچنین نرخ دلار به افغانی افغانستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس ین ژاپن را به افغانی افغانستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل افغانی افغانستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)