تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار کانادا به افغانی افغانستان

1 CAD
=
51.784 AFN
1 دلار کانادابرابر است با51.784 افغانی افغانستان
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.019 دلار کانادا
نرخ تبدیل دلار کانادا به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل دلار کانادا به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل دلار کانادا به افغانی افغانستان امروز یکشنبه 12 آذر 1402 برابر 51.784 است. یعنی 1 دلار کانادا برابر است با 51.784 افغانی افغانستان. نرخ تبدیل دلار کانادا به افغانی افغانستان دیروز 52.184 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار کانادا به افغانی افغانستان

سه ماهه یکماهه  
50.394 50.394 کمترین
58.845 54.382 بیشترین
54.884 52.297 میانگین
2.447 1.145 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار کانادا به افغانی افغانستان
ماه
همه

تبدیل دلار کانادا به افغانی افغانستان

1 دلار کانادا
=
51.78 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
517.84 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
1,294.61 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
2,589.22 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
5,178.44 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
7,767.67 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
10,356.89 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
12,946.11 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
25,892.22 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
51,784.44 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
258,922.22 افغانی افغانستان

تبدیل افغانی افغانستان به دلار کانادا

1 افغانی افغانستان
=
0.02 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
0.19 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
0.48 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
0.97 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
1.93 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
2.9 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
3.86 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
4.83 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
9.66 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
19.31 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
96.55 دلار کانادا
37,580 تومان

قیمت دلار کانادا امروز یکشنبه 12 آذر 1402, در بازار 37,580 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 37,580 تومان معامله می شد.

725 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز یکشنبه 12 آذر 1402, در بازار 725 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.69 درصد) افزایش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 720 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به افغانی افغانستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار کانادا به افغانی افغانستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به دلار کانادا و همچنین نرخ دلار به افغانی افغانستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار کانادا را به افغانی افغانستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل افغانی افغانستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(4.5/2)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)

آخرین دیدگاه ها ( 1 نظر ثبت شده )
ATAL MIAKHIL

ATAL MIAKHIL

موافق باشید

پاسخگویی