تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل درام ارمنستان به افغانی افغانستان

1 AMD
=
0.185 AFN
1 درام ارمنستانبرابر است با0.185 افغانی افغانستان
1 افغانی افغانستانبرابر است با5.391 درام ارمنستان
نرخ تبدیل درام ارمنستان به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل درام ارمنستان به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل درام ارمنستان به افغانی افغانستان امروز شنبه 5 خرداد 1403 برابر 0.185 است. یعنی 1 درام ارمنستان برابر است با 0.185 افغانی افغانستان. نرخ تبدیل درام ارمنستان به افغانی افغانستان دیروز 0.186 بود.

آمار مربوط به تبدیل درام ارمنستان به افغانی افغانستان

سه ماهه یکماهه  
0.176 0.185 کمترین
0.187 0.187 بیشترین
0.182 0.186 میانگین
0.003 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ درام ارمنستان به افغانی افغانستان
ماه
همه

تبدیل درام ارمنستان به افغانی افغانستان

1 درام ارمنستان
=
0.19 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
1.85 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
4.64 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
9.27 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
18.55 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
27.82 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
37.1 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
46.37 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
92.74 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
185.48 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
927.41 افغانی افغانستان

تبدیل افغانی افغانستان به درام ارمنستان

1 افغانی افغانستان
=
5.39 درام ارمنستان
10 درام ارمنستان
=
53.91 درام ارمنستان
25 درام ارمنستان
=
134.78 درام ارمنستان
50 درام ارمنستان
=
269.57 درام ارمنستان
100 درام ارمنستان
=
539.14 درام ارمنستان
150 درام ارمنستان
=
808.71 درام ارمنستان
200 درام ارمنستان
=
1,078.28 درام ارمنستان
250 درام ارمنستان
=
1,347.84 درام ارمنستان
500 درام ارمنستان
=
2,695.69 درام ارمنستان
1000 درام ارمنستان
=
5,391.38 درام ارمنستان
5000 درام ارمنستان
=
26,956.9 درام ارمنستان
14,930 تومان هر 100 تا

قیمت صد درام ارمنستان امروز شنبه 5 خرداد 1403, در بازار 14,930 تومان است که نسبت به روز گذشته 90 تومان (0.6 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد درام ارمنستان ، روز گذشته با قیمت 15,020 تومان معامله می شد.

804 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز شنبه 5 خرداد 1403, در بازار 804 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.62 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 809 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به افغانی افغانستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل درام ارمنستان به افغانی افغانستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به درام ارمنستان و همچنین نرخ دلار به افغانی افغانستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس درام ارمنستان را به افغانی افغانستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای درام ارمنستان و افغانی افغانستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)