تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل بات تایلند به افغانی افغانستان

1 THB
=
1.951 AFN
1 بات تایلندبرابر است با1.951 افغانی افغانستان
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.513 بات تایلند
نرخ تبدیل بات تایلند به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل بات تایلند به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل بات تایلند به افغانی افغانستان امروز دوشنبه 27 فروردین 1403 برابر 1.951 است. یعنی 1 بات تایلند برابر است با 1.951 افغانی افغانستان. نرخ تبدیل بات تایلند به افغانی افغانستان دیروز 1.959 بود.

آمار مربوط به تبدیل بات تایلند به افغانی افغانستان

سه ماهه یکماهه  
1.937 1.937 کمترین
2.100 1.990 بیشترین
2.015 1.957 میانگین
0.048 0.013 انحراف معیار

نمودار نرخ بات تایلند به افغانی افغانستان
ماه
همه

تبدیل بات تایلند به افغانی افغانستان

1 بات تایلند
=
1.95 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
19.51 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
48.77 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
97.53 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
195.06 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
292.6 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
390.13 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
487.66 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
975.32 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
1,950.64 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
9,753.18 افغانی افغانستان

تبدیل افغانی افغانستان به بات تایلند

1 افغانی افغانستان
=
0.51 بات تایلند
10 بات تایلند
=
5.13 بات تایلند
25 بات تایلند
=
12.82 بات تایلند
50 بات تایلند
=
25.63 بات تایلند
100 بات تایلند
=
51.27 بات تایلند
150 بات تایلند
=
76.9 بات تایلند
200 بات تایلند
=
102.53 بات تایلند
250 بات تایلند
=
128.16 بات تایلند
500 بات تایلند
=
256.33 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
512.65 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
2,563.27 بات تایلند
1,850 تومان

قیمت بات تایلند امروز دوشنبه 27 فروردین 1403, در بازار 1,850 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (1.65 درصد) افزایش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,820 تومان معامله می شد.

948 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز دوشنبه 27 فروردین 1403, در بازار 948 تومان است که نسبت به روز گذشته 19 تومان (2.05 درصد) افزایش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 929 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به افغانی افغانستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل بات تایلند به افغانی افغانستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به بات تایلند و همچنین نرخ دلار به افغانی افغانستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس بات تایلند را به افغانی افغانستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل افغانی افغانستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)