تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل روبل روسیه به افغانی افغانستان

1 RUB
=
0.766 AFN
1 روبل روسیهبرابر است با0.766 افغانی افغانستان
1 افغانی افغانستانبرابر است با1.305 روبل روسیه
نرخ تبدیل روبل روسیه به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل روبل روسیه به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل روبل روسیه به افغانی افغانستان امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403 برابر 0.766 است. یعنی 1 روبل روسیه برابر است با 0.766 افغانی افغانستان. نرخ تبدیل روبل روسیه به افغانی افغانستان دیروز 0.763 بود.

آمار مربوط به تبدیل روبل روسیه به افغانی افغانستان

سه ماهه یکماهه  
0.760 0.760 کمترین
0.822 0.774 بیشترین
0.790 0.769 میانگین
0.018 0.004 انحراف معیار

نمودار نرخ روبل روسیه به افغانی افغانستان
ماه
همه

تبدیل روبل روسیه به افغانی افغانستان

1 روبل روسیه
=
0.77 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
7.66 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
19.15 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
38.3 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
76.6 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
114.9 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
153.2 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
191.5 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
383.01 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
766.01 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
3,830.05 افغانی افغانستان

تبدیل افغانی افغانستان به روبل روسیه

1 افغانی افغانستان
=
1.31 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
13.05 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
32.64 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
65.27 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
130.55 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
195.82 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
261.09 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
326.37 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
652.73 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
1,305.47 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
6,527.33 روبل روسیه
701 تومان

قیمت روبل روسیه امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 701 تومان است که نسبت به روز گذشته 14 تومان (1.96 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 715 تومان معامله می شد.

915 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 915 تومان است که نسبت به روز گذشته 22 تومان (2.35 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 937 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به افغانی افغانستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل روبل روسیه به افغانی افغانستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به روبل روسیه و همچنین نرخ دلار به افغانی افغانستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس روبل روسیه را به افغانی افغانستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل افغانی افغانستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)