تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل لاری گرجستان به افغانی افغانستان

1 GEL
=
25.906 AFN
1 لاری گرجستانبرابر است با25.906 افغانی افغانستان
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.039 لاری گرجستان
نرخ تبدیل لاری گرجستان به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل لاری گرجستان به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل لاری گرجستان به افغانی افغانستان امروز جمعه 10 آذر 1402 برابر 25.906 است. یعنی 1 لاری گرجستان برابر است با 25.906 افغانی افغانستان. نرخ تبدیل لاری گرجستان به افغانی افغانستان دیروز 25.884 بود.

آمار مربوط به تبدیل لاری گرجستان به افغانی افغانستان

سه ماهه یکماهه  
25.423 25.423 کمترین
30.843 27.645 بیشترین
28.027 26.615 میانگین
1.337 0.732 انحراف معیار

نمودار نرخ لاری گرجستان به افغانی افغانستان
ماه
همه

تبدیل لاری گرجستان به افغانی افغانستان

1 لاری گرجستان
=
25.91 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
259.06 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
647.65 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
1,295.31 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
2,590.62 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
3,885.93 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
5,181.23 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
6,476.54 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
12,953.08 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
25,906.17 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
129,530.85 افغانی افغانستان

تبدیل افغانی افغانستان به لاری گرجستان

1 افغانی افغانستان
=
0.04 لاری گرجستان
10 لاری گرجستان
=
0.39 لاری گرجستان
25 لاری گرجستان
=
0.97 لاری گرجستان
50 لاری گرجستان
=
1.93 لاری گرجستان
100 لاری گرجستان
=
3.86 لاری گرجستان
150 لاری گرجستان
=
5.79 لاری گرجستان
200 لاری گرجستان
=
7.72 لاری گرجستان
250 لاری گرجستان
=
9.65 لاری گرجستان
500 لاری گرجستان
=
19.3 لاری گرجستان
1000 لاری گرجستان
=
38.6 لاری گرجستان
5000 لاری گرجستان
=
193 لاری گرجستان
18,780 تومان

قیمت لاری گرجستان امروز جمعه 10 آذر 1402, در بازار 18,780 تومان است که نسبت به روز گذشته 90 تومان (0.48 درصد) افزایش یافته است. هر واحد لاری گرجستان ، روز گذشته با قیمت 18,690 تومان معامله می شد.

725 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز جمعه 10 آذر 1402, در بازار 725 تومان است که نسبت به روز گذشته 3 تومان (0.42 درصد) افزایش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 722 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به افغانی افغانستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل لاری گرجستان به افغانی افغانستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به لاری گرجستان و همچنین نرخ دلار به افغانی افغانستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس لاری گرجستان را به افغانی افغانستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای لاری گرجستان و افغانی افغانستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)