تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل لاری گرجستان به افغانی افغانستان

1 GEL
=
26.966 AFN
1 لاری گرجستانبرابر است با26.966 افغانی افغانستان
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.037 لاری گرجستان
نرخ تبدیل لاری گرجستان به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل لاری گرجستان به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل لاری گرجستان به افغانی افغانستان امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403 برابر 26.966 است. یعنی 1 لاری گرجستان برابر است با 26.966 افغانی افغانستان. نرخ تبدیل لاری گرجستان به افغانی افغانستان دیروز 26.927 بود.

آمار مربوط به تبدیل لاری گرجستان به افغانی افغانستان

سه ماهه یکماهه  
26.306 26.316 کمترین
28.052 27.015 بیشترین
27.129 26.613 میانگین
0.586 0.205 انحراف معیار

نمودار نرخ لاری گرجستان به افغانی افغانستان
ماه
همه

تبدیل لاری گرجستان به افغانی افغانستان

1 لاری گرجستان
=
26.97 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
269.66 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
674.16 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
1,348.31 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
2,696.63 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
4,044.94 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
5,393.26 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
6,741.57 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
13,483.15 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
26,966.29 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
134,831.46 افغانی افغانستان

تبدیل افغانی افغانستان به لاری گرجستان

1 افغانی افغانستان
=
0.04 لاری گرجستان
10 لاری گرجستان
=
0.37 لاری گرجستان
25 لاری گرجستان
=
0.93 لاری گرجستان
50 لاری گرجستان
=
1.85 لاری گرجستان
100 لاری گرجستان
=
3.71 لاری گرجستان
150 لاری گرجستان
=
5.56 لاری گرجستان
200 لاری گرجستان
=
7.42 لاری گرجستان
250 لاری گرجستان
=
9.27 لاری گرجستان
500 لاری گرجستان
=
18.54 لاری گرجستان
1000 لاری گرجستان
=
37.08 لاری گرجستان
5000 لاری گرجستان
=
185.42 لاری گرجستان
24,270 تومان

قیمت لاری گرجستان امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 24,270 تومان است که نسبت به روز گذشته 600 تومان (2.41 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لاری گرجستان ، روز گذشته با قیمت 24,870 تومان معامله می شد.

899 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 899 تومان است که نسبت به روز گذشته 24 تومان (2.6 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 923 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به افغانی افغانستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل لاری گرجستان به افغانی افغانستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به لاری گرجستان و همچنین نرخ دلار به افغانی افغانستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس لاری گرجستان را به افغانی افغانستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای لاری گرجستان و افغانی افغانستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)