تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یوان چین به افغانی افغانستان

1 CNY
=
9.709 AFN
1 یوان چینبرابر است با9.709 افغانی افغانستان
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.103 یوان چین
نرخ تبدیل یوان چین به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل یوان چین به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل یوان چین به افغانی افغانستان امروز دوشنبه 1 مرداد 1403 برابر 9.709 است. یعنی 1 یوان چین برابر است با 9.709 افغانی افغانستان. نرخ تبدیل یوان چین به افغانی افغانستان دیروز 9.727 بود.

آمار مربوط به تبدیل یوان چین به افغانی افغانستان

سه ماهه یکماهه  
9.692 9.693 کمترین
10.045 9.786 بیشترین
9.841 9.745 میانگین
0.111 0.024 انحراف معیار

نمودار نرخ یوان چین به افغانی افغانستان
ماه
همه

تبدیل یوان چین به افغانی افغانستان

1 یوان چین
=
9.71 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
97.09 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
242.71 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
485.43 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
970.86 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
1,456.29 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
1,941.72 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
2,427.14 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
4,854.29 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
9,708.58 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
48,542.9 افغانی افغانستان

تبدیل افغانی افغانستان به یوان چین

1 افغانی افغانستان
=
0.1 یوان چین
10 یوان چین
=
1.03 یوان چین
25 یوان چین
=
2.58 یوان چین
50 یوان چین
=
5.15 یوان چین
100 یوان چین
=
10.3 یوان چین
150 یوان چین
=
15.45 یوان چین
200 یوان چین
=
20.6 یوان چین
250 یوان چین
=
25.75 یوان چین
500 یوان چین
=
51.5 یوان چین
1000 یوان چین
=
103 یوان چین
5000 یوان چین
=
515.01 یوان چین
7,900 تومان

قیمت یوان چین امروز دوشنبه 1 مرداد 1403, در بازار 7,900 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.63 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یوان چین ، روز گذشته با قیمت 7,950 تومان معامله می شد.

813 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز دوشنبه 1 مرداد 1403, در بازار 813 تومان است که نسبت به روز گذشته 4 تومان (0.49 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 817 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به افغانی افغانستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یوآن چین به افغانی افغانستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی افغانستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یوآن چین را به افغانی افغانستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل افغانی افغانستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)