تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل رینگیت مالزی به افغانی افغانستان

1 MYR
=
15.137 AFN
1 رینگیت مالزیبرابر است با15.137 افغانی افغانستان
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.066 رینگیت مالزی
نرخ تبدیل رینگیت مالزی به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل رینگیت مالزی به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل رینگیت مالزی به افغانی افغانستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 15.137 است. یعنی 1 رینگیت مالزی برابر است با 15.137 افغانی افغانستان. نرخ تبدیل رینگیت مالزی به افغانی افغانستان دیروز 14.956 بود.

آمار مربوط به تبدیل رینگیت مالزی به افغانی افغانستان

سه ماهه یکماهه  
14.711 14.711 کمترین
17.208 15.905 بیشترین
15.947 15.340 میانگین
0.635 0.367 انحراف معیار

نمودار نرخ رینگیت مالزی به افغانی افغانستان
ماه
همه

تبدیل رینگیت مالزی به افغانی افغانستان

1 رینگیت مالزی
=
15.14 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
151.37 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
378.42 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
756.85 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
1,513.69 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
2,270.54 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
3,027.38 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
3,784.23 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
7,568.45 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
15,136.91 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
75,684.55 افغانی افغانستان

تبدیل افغانی افغانستان به رینگیت مالزی

1 افغانی افغانستان
=
0.07 رینگیت مالزی
10 رینگیت مالزی
=
0.66 رینگیت مالزی
25 رینگیت مالزی
=
1.65 رینگیت مالزی
50 رینگیت مالزی
=
3.3 رینگیت مالزی
100 رینگیت مالزی
=
6.61 رینگیت مالزی
150 رینگیت مالزی
=
9.91 رینگیت مالزی
200 رینگیت مالزی
=
13.21 رینگیت مالزی
250 رینگیت مالزی
=
16.52 رینگیت مالزی
500 رینگیت مالزی
=
33.03 رینگیت مالزی
1000 رینگیت مالزی
=
66.06 رینگیت مالزی
5000 رینگیت مالزی
=
330.32 رینگیت مالزی
10,840 تومان

قیمت رینگیت مالزی امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 10,840 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.37 درصد) کاهش یافته است. هر واحد رینگیت مالزی ، روز گذشته با قیمت 10,880 تومان معامله می شد.

715 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 715 تومان است که نسبت به روز گذشته 12 تومان (1.65 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 727 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به افغانی افغانستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل رینگیت مالزی به افغانی افغانستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به رینگیت مالزی و همچنین نرخ دلار به افغانی افغانستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس رینگیت مالزی را به افغانی افغانستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای رینگیت مالزی و افغانی افغانستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)