تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل مانات آذربایجان به افغانی افغانستان

1 AZN
=
50.982 AFN
1 مانات آذربایجانبرابر است با50.982 افغانی افغانستان
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.02 مانات آذربایجان
نرخ تبدیل مانات آذربایجان به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل مانات آذربایجان به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل مانات آذربایجان به افغانی افغانستان امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402 برابر 50.982 است. یعنی 1 مانات آذربایجان برابر است با 50.982 افغانی افغانستان. نرخ تبدیل مانات آذربایجان به افغانی افغانستان دیروز 51.139 بود.

آمار مربوط به تبدیل مانات آذربایجان به افغانی افغانستان

سه ماهه یکماهه  
49.624 50.799 کمترین
52.445 52.445 بیشترین
51.108 51.467 میانگین
0.493 0.286 انحراف معیار

نمودار نرخ مانات آذربایجان به افغانی افغانستان
ماه
همه

تبدیل مانات آذربایجان به افغانی افغانستان

1 مانات آذربایجان
=
50.98 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
509.82 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
1,274.56 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
2,549.12 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
5,098.23 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
7,647.35 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
10,196.46 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
12,745.58 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
25,491.16 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
50,982.32 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
254,911.61 افغانی افغانستان

تبدیل افغانی افغانستان به مانات آذربایجان

1 افغانی افغانستان
=
0.02 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
0.2 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
0.49 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
0.98 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
1.96 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
2.94 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
3.92 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
4.9 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
9.81 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
19.61 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
98.07 مانات آذربایجان
29,910 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402, در بازار 29,910 تومان است که نسبت به روز گذشته 420 تومان (1.38 درصد) کاهش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 30,330 تومان معامله می شد.

586 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402, در بازار 586 تومان است که نسبت به روز گذشته 7 تومان (1.18 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 593 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به افغانی افغانستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات آذربایجان به افغانی افغانستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به منات آذربایجان و همچنین نرخ دلار به افغانی افغانستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس منات آذربایجان را به افغانی افغانستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای منات آذربایجان و افغانی افغانستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)