تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل مانات آذربایجان به افغانی افغانستان

1 AZN
=
41.233 AFN
1 مانات آذربایجانبرابر است با41.233 افغانی افغانستان
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.024 مانات آذربایجان
نرخ تبدیل مانات آذربایجان به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل مانات آذربایجان به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل مانات آذربایجان به افغانی افغانستان امروز سه شنبه 7 آذر 1402 برابر 41.233 است. یعنی 1 مانات آذربایجان برابر است با 41.233 افغانی افغانستان. نرخ تبدیل مانات آذربایجان به افغانی افغانستان دیروز 40.704 بود.

آمار مربوط به تبدیل مانات آذربایجان به افغانی افغانستان

سه ماهه یکماهه  
40.704 40.704 کمترین
47.270 44.144 بیشترین
44.193 42.424 میانگین
1.700 1.095 انحراف معیار

نمودار نرخ مانات آذربایجان به افغانی افغانستان
ماه
همه

تبدیل مانات آذربایجان به افغانی افغانستان

1 مانات آذربایجان
=
41.23 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
412.33 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
1,030.83 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
2,061.67 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
4,123.34 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
6,185.01 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
8,246.68 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
10,308.35 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
20,616.7 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
41,233.39 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
206,166.96 افغانی افغانستان

تبدیل افغانی افغانستان به مانات آذربایجان

1 افغانی افغانستان
=
0.02 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
0.24 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
0.61 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
1.21 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
2.43 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
3.64 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
4.85 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
6.06 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
12.13 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
24.25 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
121.26 مانات آذربایجان
29,840 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 29,840 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.13 درصد) کاهش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 29,880 تومان معامله می شد.

723 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 723 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (1.36 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 733 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به افغانی افغانستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات آذربایجان به افغانی افغانستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به منات آذربایجان و همچنین نرخ دلار به افغانی افغانستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس منات آذربایجان را به افغانی افغانستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای منات آذربایجان و افغانی افغانستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/2)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)