تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل مانات آذربایجان به افغانی افغانستان

1 AZN
=
42.436 AFN
1 مانات آذربایجانبرابر است با42.436 افغانی افغانستان
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.024 مانات آذربایجان
نرخ تبدیل مانات آذربایجان به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل مانات آذربایجان به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل مانات آذربایجان به افغانی افغانستان امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403 برابر 42.436 است. یعنی 1 مانات آذربایجان برابر است با 42.436 افغانی افغانستان. نرخ تبدیل مانات آذربایجان به افغانی افغانستان دیروز 41.946 بود.

آمار مربوط به تبدیل مانات آذربایجان به افغانی افغانستان

سه ماهه یکماهه  
41.637 41.740 کمترین
43.926 42.068 بیشترین
42.598 41.906 میانگین
0.716 0.076 انحراف معیار

نمودار نرخ مانات آذربایجان به افغانی افغانستان
ماه
همه

تبدیل مانات آذربایجان به افغانی افغانستان

1 مانات آذربایجان
=
42.44 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
424.36 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
1,060.9 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
2,121.79 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
4,243.59 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
6,365.38 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
8,487.18 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
10,608.97 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
21,217.94 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
42,435.88 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
212,179.41 افغانی افغانستان

تبدیل افغانی افغانستان به مانات آذربایجان

1 افغانی افغانستان
=
0.02 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
0.24 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
0.59 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
1.18 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
2.36 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
3.53 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
4.71 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
5.89 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
11.78 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
23.56 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
117.82 مانات آذربایجان
38,820 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 38,820 تومان است که نسبت به روز گذشته 500 تومان (1.27 درصد) کاهش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 39,320 تومان معامله می شد.

914 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 914 تومان است که نسبت به روز گذشته 23 تومان (2.45 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 937 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به افغانی افغانستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات آذربایجان به افغانی افغانستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به منات آذربایجان و همچنین نرخ دلار به افغانی افغانستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس منات آذربایجان را به افغانی افغانستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای منات آذربایجان و افغانی افغانستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/2)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)