تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پوند انگلیس به افغانی افغانستان

1 GBP
=
91.881 AFN
1 پوند انگلیسبرابر است با91.881 افغانی افغانستان
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.011 پوند انگلیس
نرخ تبدیل پوند انگلیس به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل پوند انگلیس به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل پوند انگلیس به افغانی افغانستان امروز یکشنبه 24 تیر 1403 برابر 91.881 است. یعنی 1 پوند انگلیس برابر است با 91.881 افغانی افغانستان. نرخ تبدیل پوند انگلیس به افغانی افغانستان دیروز 92.099 بود.

آمار مربوط به تبدیل پوند انگلیس به افغانی افغانستان

سه ماهه یکماهه  
88.730 89.263 کمترین
92.099 92.099 بیشترین
90.521 90.413 میانگین
0.793 0.858 انحراف معیار

نمودار نرخ پوند انگلیس به افغانی افغانستان
ماه
همه

تبدیل پوند انگلیس به افغانی افغانستان

1 پوند انگلیس
=
91.88 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
918.81 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
2,297.02 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
4,594.03 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
9,188.07 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
13,782.1 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
18,376.13 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
22,970.17 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
45,940.34 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
91,880.67 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
459,403.37 افغانی افغانستان

تبدیل افغانی افغانستان به پوند انگلیس

1 افغانی افغانستان
=
0.01 پوند انگلیس
10 پوند انگلیس
=
0.11 پوند انگلیس
25 پوند انگلیس
=
0.27 پوند انگلیس
50 پوند انگلیس
=
0.54 پوند انگلیس
100 پوند انگلیس
=
1.09 پوند انگلیس
150 پوند انگلیس
=
1.63 پوند انگلیس
200 پوند انگلیس
=
2.18 پوند انگلیس
250 پوند انگلیس
=
2.72 پوند انگلیس
500 پوند انگلیس
=
5.44 پوند انگلیس
1000 پوند انگلیس
=
10.88 پوند انگلیس
5000 پوند انگلیس
=
54.42 پوند انگلیس
74,600 تومان

قیمت پوند انگلیس امروز یکشنبه 24 تیر 1403, در بازار 74,600 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.07 درصد) افزایش یافته است. هر واحد پوند انگلیس ، روز گذشته با قیمت 74,550 تومان معامله می شد.

820 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز یکشنبه 24 تیر 1403, در بازار 820 تومان است که نسبت به روز گذشته 3 تومان (0.37 درصد) افزایش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 817 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به افغانی افغانستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پوند انگلیس به افغانی افغانستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی افغانستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پوند انگلیس را به افغانی افغانستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل افغانی افغانستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/3)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)