تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل روپیه هندوستان به افغانی افغانستان

1 INR
=
0.848 AFN
1 روپیه هندوستانبرابر است با0.848 افغانی افغانستان
1 افغانی افغانستانبرابر است با1.179 روپیه هندوستان
نرخ تبدیل روپیه هندوستان به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل روپیه هندوستان به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل روپیه هندوستان به افغانی افغانستان امروز یکشنبه 24 تیر 1403 برابر 0.848 است. یعنی 1 روپیه هندوستان برابر است با 0.848 افغانی افغانستان. نرخ تبدیل روپیه هندوستان به افغانی افغانستان دیروز 0.850 بود.

آمار مربوط به تبدیل روپیه هندوستان به افغانی افغانستان

سه ماهه یکماهه  
0.842 0.845 کمترین
0.869 0.854 بیشترین
0.857 0.850 میانگین
0.008 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ روپیه هندوستان به افغانی افغانستان
ماه
همه

تبدیل روپیه هندوستان به افغانی افغانستان

1 روپیه هندوستان
=
0.85 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
8.48 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
21.21 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
42.41 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
84.82 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
127.23 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
169.64 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
212.06 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
424.11 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
848.22 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
4,241.12 افغانی افغانستان

تبدیل افغانی افغانستان به روپیه هندوستان

1 افغانی افغانستان
=
1.18 روپیه هندوستان
10 روپیه هندوستان
=
11.79 روپیه هندوستان
25 روپیه هندوستان
=
29.47 روپیه هندوستان
50 روپیه هندوستان
=
58.95 روپیه هندوستان
100 روپیه هندوستان
=
117.89 روپیه هندوستان
150 روپیه هندوستان
=
176.84 روپیه هندوستان
200 روپیه هندوستان
=
235.79 روپیه هندوستان
250 روپیه هندوستان
=
294.73 روپیه هندوستان
500 روپیه هندوستان
=
589.47 روپیه هندوستان
1000 روپیه هندوستان
=
1,178.93 روپیه هندوستان
5000 روپیه هندوستان
=
5,894.67 روپیه هندوستان
694 تومان

قیمت روپیه هندوستان امروز یکشنبه 24 تیر 1403, در بازار 694 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روپیه هندوستان ، روز گذشته با قیمت 694 تومان معامله می شد.

819 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز یکشنبه 24 تیر 1403, در بازار 819 تومان است که نسبت به روز گذشته 2 تومان (0.24 درصد) افزایش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 817 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به افغانی افغانستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل روپیه هند به افغانی افغانستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی افغانستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس روپیه هند را به افغانی افغانستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای روپیه هند و افغانی افغانستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)