تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار استرالیا به افغانی افغانستان

1 AUD
=
46.398 AFN
1 دلار استرالیابرابر است با46.398 افغانی افغانستان
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.022 دلار استرالیا
نرخ تبدیل دلار استرالیا به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل دلار استرالیا به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل دلار استرالیا به افغانی افغانستان امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 برابر 46.398 است. یعنی 1 دلار استرالیا برابر است با 46.398 افغانی افغانستان. نرخ تبدیل دلار استرالیا به افغانی افغانستان دیروز 46.141 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار استرالیا به افغانی افغانستان

سه ماهه یکماهه  
45.730 45.730 کمترین
48.997 47.221 بیشترین
47.319 46.453 میانگین
0.841 0.307 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار استرالیا به افغانی افغانستان
ماه
همه

تبدیل دلار استرالیا به افغانی افغانستان

1 دلار استرالیا
=
46.4 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
463.98 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
1,159.94 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
2,319.88 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
4,639.77 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
6,959.65 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
9,279.54 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
11,599.42 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
23,198.84 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
46,397.68 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
231,988.42 افغانی افغانستان

تبدیل افغانی افغانستان به دلار استرالیا

1 افغانی افغانستان
=
0.02 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
0.22 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
0.54 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
1.08 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
2.16 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
3.23 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
4.31 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
5.39 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
10.78 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
21.55 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
107.76 دلار استرالیا
41,800 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 41,800 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.12 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 41,850 تومان معامله می شد.

900 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 900 تومان است که نسبت به روز گذشته 6 تومان (0.66 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 906 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به افغانی افغانستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار استرالیا به افغانی افغانستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به دلار استرالیا و همچنین نرخ دلار به افغانی افغانستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار استرالیا را به افغانی افغانستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل افغانی افغانستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)