تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل فرانک سوئیس به بات تایلند

1 CHF
=
40.012 THB
1 فرانک سوئیسبرابر است با40.012 بات تایلند
1 بات تایلندبرابر است با0.025 فرانک سوئیس
نرخ تبدیل فرانک سوئیس به بات تایلند

نرخ تبدیل فرانک سوئیس به بات تایلند

نرخ تبدیل فرانک سوئیس به بات تایلند امروز یکشنبه 26 فروردین 1403 برابر 40.012 است. یعنی 1 فرانک سوئیس برابر است با 40.012 بات تایلند. نرخ تبدیل فرانک سوئیس به بات تایلند دیروز 40.049 بود.

آمار مربوط به تبدیل فرانک سوئیس به بات تایلند

سه ماهه یکماهه  
39.992 39.992 کمترین
41.305 40.703 بیشترین
40.703 40.394 میانگین
0.324 0.192 انحراف معیار

نمودار نرخ فرانک سوئیس به بات تایلند
ماه
همه

تبدیل فرانک سوئیس به بات تایلند

1 فرانک سوئیس
=
40.01 بات تایلند
10 بات تایلند
=
400.12 بات تایلند
25 بات تایلند
=
1,000.3 بات تایلند
50 بات تایلند
=
2,000.6 بات تایلند
100 بات تایلند
=
4,001.2 بات تایلند
150 بات تایلند
=
6,001.81 بات تایلند
200 بات تایلند
=
8,002.41 بات تایلند
250 بات تایلند
=
10,003.01 بات تایلند
500 بات تایلند
=
20,006.02 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
40,012.05 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
200,060.24 بات تایلند

تبدیل بات تایلند به فرانک سوئیس

1 بات تایلند
=
0.02 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
0.25 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
0.62 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
1.25 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
2.5 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
3.75 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
5 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
6.25 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
12.5 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
24.99 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
124.96 فرانک سوئیس
75,650 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز یکشنبه 26 فروردین 1403, در بازار 75,650 تومان است که نسبت به روز گذشته 5,000 تومان (7.08 درصد) افزایش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 70,650 تومان معامله می شد.

1,890 تومان

قیمت بات تایلند امروز یکشنبه 26 فروردین 1403, در بازار 1,890 تومان است که نسبت به روز گذشته 125 تومان (7.08 درصد) افزایش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,765 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به بات تایلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل فرانک سویس به بات تایلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تایلند بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس فرانک سویس را به بات تایلند تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/CHF و USD/THB استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)