تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دینار بحرین به بات تایلند

1 BHD
=
96.545 THB
1 دینار بحرینبرابر است با96.545 بات تایلند
1 بات تایلندبرابر است با0.01 دینار بحرین
نرخ تبدیل دینار بحرین به بات تایلند

نرخ تبدیل دینار بحرین به بات تایلند

نرخ تبدیل دینار بحرین به بات تایلند امروز سه شنبه 1 خرداد 1403 برابر 96.545 است. یعنی 1 دینار بحرین برابر است با 96.545 بات تایلند. نرخ تبدیل دینار بحرین به بات تایلند دیروز 96.186 بود.

آمار مربوط به تبدیل دینار بحرین به بات تایلند

سه ماهه یکماهه  
94.128 95.957 کمترین
98.715 98.715 بیشترین
96.743 97.679 میانگین
1.228 0.875 انحراف معیار

نمودار نرخ دینار بحرین به بات تایلند
ماه
همه

تبدیل دینار بحرین به بات تایلند

1 دینار بحرین
=
96.55 بات تایلند
10 بات تایلند
=
965.45 بات تایلند
25 بات تایلند
=
2,413.63 بات تایلند
50 بات تایلند
=
4,827.26 بات تایلند
100 بات تایلند
=
9,654.52 بات تایلند
150 بات تایلند
=
14,481.78 بات تایلند
200 بات تایلند
=
19,309.04 بات تایلند
250 بات تایلند
=
24,136.3 بات تایلند
500 بات تایلند
=
48,272.61 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
96,545.21 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
482,726.06 بات تایلند

تبدیل بات تایلند به دینار بحرین

1 بات تایلند
=
0.01 دینار بحرین
10 دینار بحرین
=
0.1 دینار بحرین
25 دینار بحرین
=
0.26 دینار بحرین
50 دینار بحرین
=
0.52 دینار بحرین
100 دینار بحرین
=
1.04 دینار بحرین
150 دینار بحرین
=
1.55 دینار بحرین
200 دینار بحرین
=
2.07 دینار بحرین
250 دینار بحرین
=
2.59 دینار بحرین
500 دینار بحرین
=
5.18 دینار بحرین
1000 دینار بحرین
=
10.36 دینار بحرین
5000 دینار بحرین
=
51.79 دینار بحرین
153,450 تومان

قیمت دینار بحرین امروز سه شنبه 1 خرداد 1403, در بازار 153,450 تومان است که نسبت به روز گذشته 6,000 تومان (3.76 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دینار بحرین ، روز گذشته با قیمت 159,450 تومان معامله می شد.

1,590 تومان

قیمت بات تایلند امروز سه شنبه 1 خرداد 1403, در بازار 1,590 تومان است که نسبت به روز گذشته 65 تومان (3.93 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,655 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به بات تایلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دینار بحرین به بات تایلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی بحرین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دینار بحرین را به بات تایلند تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل دینار بحرین به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)