تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار آمریکا به دینار بحرین

1 USD
=
0.376 BHD
1 دلار آمریکابرابر است با0.376 دینار بحرین
1 دینار بحرینبرابر است با2.66 دلار آمریکا
نرخ تبدیل دلار آمریکا به دینار بحرین

نرخ تبدیل دلار آمریکا به دینار بحرین

نرخ تبدیل دلار آمریکا به دینار بحرین امروز یکشنبه 6 خرداد 1403 برابر 0.376 است. یعنی 1 دلار آمریکا برابر است با 0.376 دینار بحرین. نرخ تبدیل دلار آمریکا به دینار بحرین دیروز 0.376 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار آمریکا به دینار بحرین

سه ماهه یکماهه  
0.376 0.376 کمترین
0.376 0.376 بیشترین
0.376 0.376 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار آمریکا به دینار بحرین
ماه
همه

تبدیل دلار آمریکا به دینار بحرین

1 دلار آمریکا
=
0.38 دینار بحرین
10 دینار بحرین
=
3.76 دینار بحرین
25 دینار بحرین
=
9.4 دینار بحرین
50 دینار بحرین
=
18.8 دینار بحرین
100 دینار بحرین
=
37.6 دینار بحرین
150 دینار بحرین
=
56.4 دینار بحرین
200 دینار بحرین
=
75.2 دینار بحرین
250 دینار بحرین
=
94 دینار بحرین
500 دینار بحرین
=
188 دینار بحرین
1000 دینار بحرین
=
376 دینار بحرین
5000 دینار بحرین
=
1,880 دینار بحرین

تبدیل دینار بحرین به دلار آمریکا

1 دینار بحرین
=
2.66 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
26.6 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
66.49 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
132.98 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
265.96 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
398.94 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
531.91 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
664.89 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
1,329.79 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
2,659.57 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
13,297.87 دلار آمریکا
57,600 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز یکشنبه 6 خرداد 1403, در بازار 57,600 تومان است که نسبت به روز گذشته 300 تومان (0.52 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 57,900 تومان معامله می شد.

153,050 تومان

قیمت دینار بحرین امروز یکشنبه 6 خرداد 1403, در بازار 153,050 تومان است که نسبت به روز گذشته 800 تومان (0.52 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دینار بحرین ، روز گذشته با قیمت 153,850 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دینار بحرین چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار آمریکا به دینار بحرین سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی بحرین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار آمریکا را به دینار بحرین تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل دینار بحرین به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)