تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل درام ارمنستان به دینار بحرین

1 AMD
=
0.001 BHD
1 درام ارمنستانبرابر است با0.001 دینار بحرین
1 دینار بحرینبرابر است با1,031.383 درام ارمنستان
نرخ تبدیل درام ارمنستان به دینار بحرین

نرخ تبدیل درام ارمنستان به دینار بحرین

نرخ تبدیل درام ارمنستان به دینار بحرین امروز یکشنبه 6 خرداد 1403 برابر 0.001 است. یعنی 1 درام ارمنستان برابر است با 0.001 دینار بحرین. نرخ تبدیل درام ارمنستان به دینار بحرین دیروز 0.001 بود.

آمار مربوط به تبدیل درام ارمنستان به دینار بحرین

سه ماهه یکماهه  
0.001 0.001 کمترین
0.001 0.001 بیشترین
0.001 0.001 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ درام ارمنستان به دینار بحرین
ماه
همه

تبدیل درام ارمنستان به دینار بحرین

1 درام ارمنستان
=
0 دینار بحرین
10 دینار بحرین
=
0.01 دینار بحرین
25 دینار بحرین
=
0.02 دینار بحرین
50 دینار بحرین
=
0.05 دینار بحرین
100 دینار بحرین
=
0.1 دینار بحرین
150 دینار بحرین
=
0.15 دینار بحرین
200 دینار بحرین
=
0.19 دینار بحرین
250 دینار بحرین
=
0.24 دینار بحرین
500 دینار بحرین
=
0.48 دینار بحرین
1000 دینار بحرین
=
0.97 دینار بحرین
5000 دینار بحرین
=
4.85 دینار بحرین

تبدیل دینار بحرین به درام ارمنستان

1 دینار بحرین
=
1,031.38 درام ارمنستان
10 درام ارمنستان
=
10,313.83 درام ارمنستان
25 درام ارمنستان
=
25,784.57 درام ارمنستان
50 درام ارمنستان
=
51,569.15 درام ارمنستان
100 درام ارمنستان
=
103,138.3 درام ارمنستان
150 درام ارمنستان
=
154,707.45 درام ارمنستان
200 درام ارمنستان
=
206,276.6 درام ارمنستان
250 درام ارمنستان
=
257,845.74 درام ارمنستان
500 درام ارمنستان
=
515,691.49 درام ارمنستان
1000 درام ارمنستان
=
1,031,382.98 درام ارمنستان
5000 درام ارمنستان
=
5,156,914.89 درام ارمنستان
14,830 تومان هر 100 تا

قیمت صد درام ارمنستان امروز یکشنبه 6 خرداد 1403, در بازار 14,830 تومان است که نسبت به روز گذشته 100 تومان (0.67 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد درام ارمنستان ، روز گذشته با قیمت 14,930 تومان معامله می شد.

152,900 تومان

قیمت دینار بحرین امروز یکشنبه 6 خرداد 1403, در بازار 152,900 تومان است که نسبت به روز گذشته 950 تومان (0.62 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دینار بحرین ، روز گذشته با قیمت 153,850 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دینار بحرین چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل درام ارمنستان به دینار بحرین سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به درام ارمنستان و همچنین نرخ دلار به دینار بحرین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس درام ارمنستان را به دینار بحرین تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای درام ارمنستان و دینار بحرین به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)