تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل منات ترکمنستان به بات تایلند

1 TMT
=
10.479 THB
1 منات ترکمنستانبرابر است با10.479 بات تایلند
1 بات تایلندبرابر است با0.095 منات ترکمنستان
نرخ تبدیل منات ترکمنستان به بات تایلند

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به بات تایلند

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به بات تایلند امروز سه شنبه 28 فروردین 1403 برابر 10.479 است. یعنی 1 منات ترکمنستان برابر است با 10.479 بات تایلند. نرخ تبدیل منات ترکمنستان به بات تایلند دیروز 10.438 بود.

آمار مربوط به تبدیل منات ترکمنستان به بات تایلند

سه ماهه یکماهه  
10.108 10.277 کمترین
10.497 10.497 بیشترین
10.285 10.419 میانگین
0.112 0.055 انحراف معیار

نمودار نرخ منات ترکمنستان به بات تایلند
ماه
همه

تبدیل منات ترکمنستان به بات تایلند

1 منات ترکمنستان
=
10.48 بات تایلند
10 بات تایلند
=
104.79 بات تایلند
25 بات تایلند
=
261.96 بات تایلند
50 بات تایلند
=
523.93 بات تایلند
100 بات تایلند
=
1,047.86 بات تایلند
150 بات تایلند
=
1,571.79 بات تایلند
200 بات تایلند
=
2,095.71 بات تایلند
250 بات تایلند
=
2,619.64 بات تایلند
500 بات تایلند
=
5,239.29 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
10,478.57 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
52,392.86 بات تایلند

تبدیل بات تایلند به منات ترکمنستان

1 بات تایلند
=
0.1 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
0.95 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
2.39 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
4.77 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
9.54 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
14.31 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
19.09 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
23.86 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
47.72 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
95.43 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
477.16 منات ترکمنستان
18,840 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 18,840 تومان است که نسبت به روز گذشته 490 تومان (2.53 درصد) کاهش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 19,330 تومان معامله می شد.

1,800 تومان

قیمت بات تایلند امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 1,800 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (2.7 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,850 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به بات تایلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به بات تایلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس منات ترکمنستان را به بات تایلند تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات ترکمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)