تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل منات ترکمنستان به افغانی افغانستان

1 TMT
=
19.97 AFN
1 منات ترکمنستانبرابر است با19.97 افغانی افغانستان
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.05 منات ترکمنستان
نرخ تبدیل منات ترکمنستان به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به افغانی افغانستان امروز دوشنبه 13 آذر 1402 برابر 19.970 است. یعنی 1 منات ترکمنستان برابر است با 19.970 افغانی افغانستان. نرخ تبدیل منات ترکمنستان به افغانی افغانستان دیروز 20.158 بود.

آمار مربوط به تبدیل منات ترکمنستان به افغانی افغانستان

سه ماهه یکماهه  
19.765 19.765 کمترین
23.000 21.287 بیشترین
21.383 20.447 میانگین
0.862 0.493 انحراف معیار

نمودار نرخ منات ترکمنستان به افغانی افغانستان
ماه
همه

تبدیل منات ترکمنستان به افغانی افغانستان

1 منات ترکمنستان
=
19.97 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
199.7 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
499.25 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
998.5 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
1,997 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
2,995.5 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
3,994 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
4,992.5 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
9,985.01 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
19,970.02 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
99,850.09 افغانی افغانستان

تبدیل افغانی افغانستان به منات ترکمنستان

1 افغانی افغانستان
=
0.05 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
0.5 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
1.25 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
2.5 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
5.01 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
7.51 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
10.02 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
12.52 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
25.04 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
50.08 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
250.38 منات ترکمنستان
14,490 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 14,490 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.07 درصد) کاهش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 14,500 تومان معامله می شد.

725 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 725 تومان است که نسبت به روز گذشته 6 تومان (0.83 درصد) افزایش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 719 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به افغانی افغانستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به افغانی افغانستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس منات ترکمنستان را به افغانی افغانستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای منات ترکمنستان و افغانی افغانستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)