تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل منات ترکمنستان به افغانی افغانستان

1 TMT
=
20.53 AFN
1 منات ترکمنستانبرابر است با20.53 افغانی افغانستان
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.049 منات ترکمنستان
نرخ تبدیل منات ترکمنستان به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به افغانی افغانستان امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403 برابر 20.530 است. یعنی 1 منات ترکمنستان برابر است با 20.530 افغانی افغانستان. نرخ تبدیل منات ترکمنستان به افغانی افغانستان دیروز 20.531 بود.

آمار مربوط به تبدیل منات ترکمنستان به افغانی افغانستان

سه ماهه یکماهه  
20.259 20.521 کمترین
20.983 20.733 بیشترین
20.507 20.605 میانگین
0.164 0.066 انحراف معیار

نمودار نرخ منات ترکمنستان به افغانی افغانستان
ماه
همه

تبدیل منات ترکمنستان به افغانی افغانستان

1 منات ترکمنستان
=
20.53 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
205.3 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
513.24 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
1,026.48 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
2,052.96 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
3,079.44 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
4,105.92 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
5,132.39 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
10,264.79 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
20,529.58 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
102,647.9 افغانی افغانستان

تبدیل افغانی افغانستان به منات ترکمنستان

1 افغانی افغانستان
=
0.05 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
0.49 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
1.22 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
2.44 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
4.87 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
7.31 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
9.74 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
12.18 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
24.36 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
48.71 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
243.55 منات ترکمنستان
16,620 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 16,620 تومان است که نسبت به روز گذشته 70 تومان (0.42 درصد) کاهش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 16,690 تومان معامله می شد.

809 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 809 تومان است که نسبت به روز گذشته 3 تومان (0.37 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 812 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به افغانی افغانستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به افغانی افغانستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس منات ترکمنستان را به افغانی افغانستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای منات ترکمنستان و افغانی افغانستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)