تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سامانی تاجیکستان به بات تایلند

1 TJS
=
3.194 THB
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با3.194 بات تایلند
1 بات تایلندبرابر است با0.313 سامانی تاجیکستان
نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به بات تایلند

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به بات تایلند

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به بات تایلند امروز دوشنبه 13 آذر 1402 برابر 3.194 است. یعنی 1 سامانی تاجیکستان برابر است با 3.194 بات تایلند. نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به بات تایلند دیروز 3.202 بود.

آمار مربوط به تبدیل سامانی تاجیکستان به بات تایلند

سه ماهه یکماهه  
3.175 3.175 کمترین
3.391 3.277 بیشترین
3.281 3.232 میانگین
0.050 0.029 انحراف معیار

نمودار نرخ سامانی تاجیکستان به بات تایلند
ماه
همه

تبدیل سامانی تاجیکستان به بات تایلند

1 سامانی تاجیکستان
=
3.19 بات تایلند
10 بات تایلند
=
31.94 بات تایلند
25 بات تایلند
=
79.85 بات تایلند
50 بات تایلند
=
159.7 بات تایلند
100 بات تایلند
=
319.39 بات تایلند
150 بات تایلند
=
479.09 بات تایلند
200 بات تایلند
=
638.79 بات تایلند
250 بات تایلند
=
798.48 بات تایلند
500 بات تایلند
=
1,596.97 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
3,193.94 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
15,969.69 بات تایلند

تبدیل بات تایلند به سامانی تاجیکستان

1 بات تایلند
=
0.31 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
3.13 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
7.83 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
15.65 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
31.31 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
46.96 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
62.62 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
78.27 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
156.55 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
313.09 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
1,565.47 سامانی تاجیکستان
4,635 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 4,635 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,635 تومان معامله می شد.

1,450 تومان

قیمت بات تایلند امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 1,450 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.35 درصد) افزایش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,445 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به بات تایلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به بات تایلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس سامانی تاجیکستان را به بات تایلند تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)