تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سامانی تاجیکستان به افغانی افغانستان

1 TJS
=
6.457 AFN
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با6.457 افغانی افغانستان
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.155 سامانی تاجیکستان
نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به افغانی افغانستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 6.457 است. یعنی 1 سامانی تاجیکستان برابر است با 6.457 افغانی افغانستان. نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به افغانی افغانستان دیروز 6.402 بود.

آمار مربوط به تبدیل سامانی تاجیکستان به افغانی افغانستان

سه ماهه یکماهه  
6.335 6.335 کمترین
7.330 6.847 بیشترین
6.847 6.586 میانگین
0.257 0.167 انحراف معیار

نمودار نرخ سامانی تاجیکستان به افغانی افغانستان
ماه
همه

تبدیل سامانی تاجیکستان به افغانی افغانستان

1 سامانی تاجیکستان
=
6.46 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
64.57 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
161.41 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
322.83 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
645.66 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
968.48 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
1,291.31 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
1,614.14 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
3,228.28 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
6,456.56 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
32,282.78 افغانی افغانستان

تبدیل افغانی افغانستان به سامانی تاجیکستان

1 افغانی افغانستان
=
0.15 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
1.55 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
3.87 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
7.74 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
15.49 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
23.23 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
30.98 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
38.72 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
77.44 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
154.88 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
774.41 سامانی تاجیکستان
4,615 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 4,615 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.86 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,655 تومان معامله می شد.

714 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 714 تومان است که نسبت به روز گذشته 13 تومان (1.79 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 727 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به افغانی افغانستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به افغانی افغانستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس سامانی تاجیکستان را به افغانی افغانستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای سامانی تاجیکستان و افغانی افغانستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(3/2)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)