تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پوند سوریه به منات ترکمنستان

1 SYP
=
0 TMT
1 پوند سوریهبرابر است با0 منات ترکمنستان
1 منات ترکمنستانبرابر است با3,658.469 پوند سوریه
نرخ تبدیل پوند سوریه به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل پوند سوریه به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل پوند سوریه به منات ترکمنستان امروز شنبه 11 آذر 1402 برابر 0.000 است. یعنی 1 پوند سوریه برابر است با 0.000 منات ترکمنستان. نرخ تبدیل پوند سوریه به منات ترکمنستان دیروز 0.000 بود.

آمار مربوط به تبدیل پوند سوریه به منات ترکمنستان

سه ماهه یکماهه  
0.000 0.000 کمترین
0.000 0.000 بیشترین
0.000 0.000 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ پوند سوریه به منات ترکمنستان
ماه
همه

تبدیل پوند سوریه به منات ترکمنستان

1 پوند سوریه
=
0 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
0 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
0.01 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
0.01 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
0.03 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
0.04 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
0.05 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
0.07 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
0.14 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
0.27 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
1.37 منات ترکمنستان

تبدیل منات ترکمنستان به پوند سوریه

1 منات ترکمنستان
=
3,658.47 پوند سوریه
10 پوند سوریه
=
36,584.69 پوند سوریه
25 پوند سوریه
=
91,461.73 پوند سوریه
50 پوند سوریه
=
182,923.45 پوند سوریه
100 پوند سوریه
=
365,846.9 پوند سوریه
150 پوند سوریه
=
548,770.35 پوند سوریه
200 پوند سوریه
=
731,693.8 پوند سوریه
250 پوند سوریه
=
914,617.25 پوند سوریه
500 پوند سوریه
=
1,829,234.5 پوند سوریه
1000 پوند سوریه
=
3,658,469.01 پوند سوریه
5000 پوند سوریه
=
18,292,345.04 پوند سوریه
396 تومان هر 100 تا

قیمت صد پوند سوریه امروز شنبه 11 آذر 1402, در بازار 396 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.25 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد پوند سوریه ، روز گذشته با قیمت 395 تومان معامله می شد.

14,500 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز شنبه 11 آذر 1402, در بازار 14,500 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.14 درصد) کاهش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 14,520 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به منات ترکمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پوند سوریه به منات ترکمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به پوند سوریه و همچنین نرخ دلار به منات ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پوند سوریه را به منات ترکمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای پوند سوریه و منات ترکمنستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)