تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به منات ترکمنستان

1 SGD
=
2.549 TMT
1 دلار سنگاپوربرابر است با2.549 منات ترکمنستان
1 منات ترکمنستانبرابر است با0.392 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به منات ترکمنستان امروز سه شنبه 11 مهر 1402 برابر 2.549 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 2.549 منات ترکمنستان. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به منات ترکمنستان دیروز 2.573 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به منات ترکمنستان

سه ماهه یکماهه  
2.549 2.549 کمترین
2.650 2.590 بیشترین
2.595 2.567 میانگین
0.028 0.009 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به منات ترکمنستان
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به منات ترکمنستان

1 دلار سنگاپور
=
2.55 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
25.49 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
63.73 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
127.46 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
254.92 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
382.37 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
509.83 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
637.29 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
1,274.58 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
2,549.16 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
12,745.81 منات ترکمنستان

تبدیل منات ترکمنستان به دلار سنگاپور

1 منات ترکمنستان
=
0.39 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
3.92 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
9.81 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
19.61 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
39.23 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
58.84 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
78.46 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
98.07 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
196.14 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
392.29 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
1,961.43 دلار سنگاپور
36,480 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز سه شنبه 11 مهر 1402, در بازار 36,480 تومان است که نسبت به روز گذشته 160 تومان (0.44 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 36,640 تومان معامله می شد.

14,310 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز سه شنبه 11 مهر 1402, در بازار 14,310 تومان است که نسبت به روز گذشته 60 تومان (0.42 درصد) افزایش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 14,250 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به منات ترکمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به منات ترکمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به منات ترکمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات ترکمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)