تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به منات ترکمنستان

1 SGD
=
2.595 TMT
1 دلار سنگاپوربرابر است با2.595 منات ترکمنستان
1 منات ترکمنستانبرابر است با0.385 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به منات ترکمنستان امروز پنج شنبه 24 خرداد 1403 برابر 2.595 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 2.595 منات ترکمنستان. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به منات ترکمنستان دیروز 2.587 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به منات ترکمنستان

سه ماهه یکماهه  
2.564 2.587 کمترین
2.617 2.601 بیشترین
2.589 2.595 میانگین
0.012 0.004 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به منات ترکمنستان
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به منات ترکمنستان

1 دلار سنگاپور
=
2.59 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
25.95 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
64.86 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
129.73 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
259.45 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
389.18 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
518.9 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
648.63 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
1,297.26 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
2,594.51 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
12,972.57 منات ترکمنستان

تبدیل منات ترکمنستان به دلار سنگاپور

1 منات ترکمنستان
=
0.39 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
3.85 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
9.64 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
19.27 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
38.54 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
57.81 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
77.09 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
96.36 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
192.71 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
385.43 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
1,927.14 دلار سنگاپور
43,750 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز پنج شنبه 24 خرداد 1403, در بازار 43,750 تومان است که نسبت به روز گذشته 150 تومان (0.34 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 43,600 تومان معامله می شد.

16,870 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز پنج شنبه 24 خرداد 1403, در بازار 16,870 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.06 درصد) افزایش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 16,860 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به منات ترکمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به منات ترکمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به منات ترکمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات ترکمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)