تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به بات تایلند

1 SGD
=
26.799 THB
1 دلار سنگاپوربرابر است با26.799 بات تایلند
1 بات تایلندبرابر است با0.037 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به بات تایلند

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به بات تایلند

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به بات تایلند امروز یکشنبه 6 اسفند 1402 برابر 26.799 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 26.799 بات تایلند. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به بات تایلند دیروز 26.780 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به بات تایلند

سه ماهه یکماهه  
25.854 26.401 کمترین
26.814 26.814 بیشترین
26.396 26.648 میانگین
0.251 0.129 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به بات تایلند
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به بات تایلند

1 دلار سنگاپور
=
26.8 بات تایلند
10 بات تایلند
=
267.99 بات تایلند
25 بات تایلند
=
669.98 بات تایلند
50 بات تایلند
=
1,339.96 بات تایلند
100 بات تایلند
=
2,679.91 بات تایلند
150 بات تایلند
=
4,019.87 بات تایلند
200 بات تایلند
=
5,359.82 بات تایلند
250 بات تایلند
=
6,699.78 بات تایلند
500 بات تایلند
=
13,399.55 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
26,799.11 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
133,995.54 بات تایلند

تبدیل بات تایلند به دلار سنگاپور

1 بات تایلند
=
0.04 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
0.37 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
0.93 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
1.87 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
3.73 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
5.6 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
7.46 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
9.33 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
18.66 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
37.31 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
186.57 دلار سنگاپور
42,750 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز یکشنبه 6 اسفند 1402, در بازار 42,750 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.12 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 42,700 تومان معامله می شد.

1,595 تومان

قیمت بات تایلند امروز یکشنبه 6 اسفند 1402, در بازار 1,595 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,595 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به بات تایلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به بات تایلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به بات تایلند تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/SGD و USD/THB استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)